Home สาระพิเศษ คอร์สเรียน ม.ต้น

แนะนำคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น

 1.  สำหรับน้องๆ ป.6 ที่ต้องการสอบแข่งขันเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ (คอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 ซึ่งคอร์สนี้จะเปิดในช่วงปิดเทอม ต.ค. และเปิดเทอม 2) ก่อนที่น้องๆจะลงเรียนคอร์ส กวดเข้มเข้า ม.1 นั้นน้องๆควรมีพื้นฐานในระดับชั้น ป.6 เป็นอย่างน้อยเนื่องจาก คอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 เป็นคอร์สพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต้องเรียนเริ่มแรก

–             คอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 จะเป็นการสรุปเนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบทั้งหมดในการสอบแข่งขันเข้าม.1 ทั้งโปรแกรมธรรมดา และGifted คณิต-วิทย์  หากน้องๆไม่สะดวกเรียนในช่วงปิดเทอม ต.ค. แนะนำให้เรียนในช่วงเวลาเปิดเทอม พ.ย ควบคู่กับการเรียน คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 พร้อมกัน จะทำให้น้องๆมีความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการทำข้อสอบที่เพียงพอ หากน้องๆมีพื้นฐานไม่ดีตั้งแต่ประถมอาจส่งผลต่อการเรียนในระดับ ม.ต้น ได้ครับ

–             คอร์สตะลุยโจทย์เข้าม.1 น้องๆจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 มาแล้วก่อนสมัครคอร์สนี้ เนื่องจากคอร์สตะลุยโจทย์เข้าม.1 จะเป็นการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า และข้อสอบเก็งเพิ่มเติมจากทุกสนามสอบในประเทศและแนวข้อสอบต่างๆที่เคยนำออกสอบมาแล้วครับ

หากน้องๆไม่ได้ลง คอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 มาก่อน น้องๆสามารถเรียนคอร์สตะลุยโจทย์เข้าม.1ได้ครับ แต่อาจเรียนตามไม่ทันและ เข้าใจเนื้อหาได้ไม่ละเอียดครบถ้วนและช้าไป เพราะไม่ได้ปรับพื้นความรู้มาก่อน ซึ่งคอร์สนี้จะสอนเร็วลัดและ เน้นการทำโจทย์แข่งกับเวลา

สำหรับน้องๆ ม.1 ทุกคนครับ   สำหรับน้องๆนักเรียน ป.6 สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ก่อนได้ครับ ถ้าหากน้องๆมีเวลามากพอ…แต่ควรมีพื้นฐานระดับ ป.6 มาก่อนนะครับ และ เหมาะสำหรับน้องๆ ม.1 ทุกคนหลังจากที่น้องๆมีพื้นฐานจบระดับประถมปลายมาแล้ว

–          คอร์ส ม.1 เทอม 1 น้องๆสามารถเรียนคอร์สนี้ เพื่อสอบได้เกรดที่ดีในโรงเรียนและเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขันทุกสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้กับน้องๆ เองนะครับ

–          คอร์ส ม.1 เทอม 2 น้องๆสามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส ม.1 เทอม 1 ได้ครับ น้องๆสามารถเรียนล่วงหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนที่โรงเรียน หรือเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขันทุกสนามสอบได้ครับ

  สำหรับน้องๆ ม.2 ทุกคน ครับ

–          คอร์ส ม.2 เทอม 1 น้องๆสามารถเรียนคอร์สนี้ได้ หลังจากเก็บเนื้อหาของคอร์ส ม.1 เทอม 1 และ คอร์ส ม.1 เทอม 2 เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้กับน้องๆก่อนเรียนในระดับชั้น ม.2 ครับ

–          คอร์ส ม.2 เทอม 2 น้องๆ สามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส ม.2 เทอม 1 ได้ครับ ซึ่งน้องๆสามารถเรียนล่วงหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนที่โรงเรียนหรือ เป็นพื้นฐานการสอบแข่งขันได้

สำหรับน้องๆ ม.3 ทุกคนครับ

–          คอร์ส ม.3 เทอม 1 น้องๆสามารถเรียนคอร์สนี้ได้หลังจากเก็บเนื้อหาของ คอร์ส ม.2 เทอม 1 และ ม.2 เทอม 2 มาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้กับน้องๆ ระดับชั้น ม.3 และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นมากต่อการสอบเข้าม.4 น้องๆ ควรเรียนให้จบ ก่อนที่จะเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ และในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าโรงเรียนต่างๆ

–          คอร์ส ม.3 เทอม 2 น้องๆสามารถเรียนควบคุ่กับคอร์ส ม.3 เทอม 1 น้องๆสามารถเรียนล่วงหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสอบเข้าม.4 น้องๆ ควรเรียนให้จบก่อนที่จะเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ และในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าโรงเรียนต่างๆ

–          คอร์สตรีโกณมิติ (ม.3 และม.4)  เหมาะสำหรับ น้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับ ม.3 เทอม 2 หรือน้องๆ ม.4 เทอม 2

เนื่องจาก เป็นหลักสูตรที่ทุกโรงเรียนจะสอนในช่วง ม.3 เทอม 2 และบางโรงเรียนอาจสอนในช่วง ที่น้องอยู่ ม.4 ซึ่งเป็นสาระพื้นฐาน ม.4เทอม 2 ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก นักเรียน ม.ปลายควรจะเรียนให้เข้าใจเพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนตรีโกณ ม.5 และนักเรียนม.ต้น สามารถนำไปประยุกต์กับเรื่อง เรขาคณิต เพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมฯ และ ร.ร.มหิดลฯได้เช่นกัน เรียนคอร์สเดียวใช้ได้ทั้งสองม.เลยครับ

        สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 รร.เตรียมอุดมฯ และ รร.มหิดลวิทย์ ครับ

คอร์สสอบเข้าม.4 (รร. เตรียมอุดมฯ และ รร. มหิดลวิทย์ )

สำหรับน้องๆม.2 ขึ้น ม.3 ที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ รร.มหิดลวิทย์ และเข้าโปรแกรม Gifted ม.4 โรงเรียนชั้นนำ จะเป็นการสรุปเนื้อหาและสอนเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบคัดเลือกเข้าเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ตลอดสิบปีล่าสุด 

–          น้องๆ จำเป็นต้องเก็บเนื้อหา ม.3 ล่วงหน้า ซึ่งน้องๆสามารถเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 1 และ คอร์ส ม.3 เทอม 2 คอร์สตรีโกณ ล่วงหน้าได้ครับ หากมีเวลามากพอ แนะนำให้ลงคอร์ส basic ม.4 เทอม 1 เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสอบครับ

สำหรับน้องๆที่ไม่สะดวกเรียนในช่วงเปิดเทอมและยังไม่ได้เก็บเนื้อหาของ ม.3 อย่างครบถ้วนไม่ต้องกังวลครับเพราะน้องๆสามารถเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 และ คอร์สม.3 เทอม 2 ควบคู่กันได้ครับ

หากน้องๆมีเวลามากพอ ควรลงคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 เนื่องจากข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์บางส่วนจะออกถึงเนื้อหาระดับ ม.4เทอม 2 ด้วยครับ

คอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 (รร.เตรียมอุดมฯ และ มหิดลวิทย์ )

น้องๆควรผ่านการเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 (รร.โรงเรียนเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ) มาก่อน เพราะคอร์สนี้จะไม่สอนเนื้อหา เจาะจงเฉพาะการทำโจทย์ และการวิเคราะห์ข้อสอบเท่านั้น เพื่อให้เกิดความแม่นยำและเร็วที่สุด หากน้องๆไม่ผ่านการเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 (รร.โรงเรียนเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ) มาก่อนอาจทำให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหาได้ไม่ละเอียดครบถ้วน และไม่ทัน เพราะไม่ได้ปรับพื้นความรู้มาก่อนครับ

สำหรับน้องๆ ม.4 ทุกคนครับ

–          คอร์ส basic ม.4 เทอม 1 ก่อนลงคอร์สนี้ น้องๆควรมีพื้นฐานจบระดับมัธยมต้นก่อน เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบได้เกรดที่ดีในโรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission รวมถึงนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการเรียนล่วงหน้าเพื่อสอบเข้าม.4

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 1 สำหรับน้องๆ พื้นฐานดีที่เรียนจบระดับมัธยมต้นมาก่อนหรือ น้องๆ พื้นฐานปกติที่ผ่านการเรียนคอร์ส ม.4 basic มาแล้วครับ หลักสูตรนี้ เป็นหลักพิเศษสำหรับ ร.ร. ที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต   เพื่อความเป็นเลิศทางการคำนวณ

–          คอร์ส basic ม.4 เทอม 2 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานของคอร์ส basic ม.4 เทอม 1 มาก่อนนะครับ เป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission รวมถึงน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการเรียนล่วงหน้าเพื่อสอบเข้าม.4

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 2 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานคอร์ส basic ม.4 เทอม 1มาก่อนนะครับ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต เพื่อความเป็นเลิศทางการคำนวณ

 

สำหรับน้องๆ ม.5 ทุกคนครับ

–          คอร์ส basic ม.5 เทอม 1 เป็นหลักสูตรมาตรฐานสำหรับนักเรียนม.5 เพื่อใช้สอบทำเกรด 4 คณิตสาระเพิ่มเติมที่โรงเรียนโปรแกรมปกติ และนักเรียนม.4 ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission  เป็นเทอมที่มีเนื้อหายากที่สุดในระดับม.ปลาย

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.5 เทอม 1 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานคอร์ส basic ม.5 เทอม 1 มาก่อนนะครับ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต เพื่อความเป็นเลิศทางการคำนวณ

–          คอร์ส basic ม.5 เทอม 2  สำหรับนักเรียนม.5 เทอม 2 และนักเรียนม.6 เทอม 1 บางโรงเรียนเช่น เตรียมอุดมฯ เพื่อใช้สอบทำเกรด 4 ที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission นักเรียนจำเป็นต้องเรียนคอร์สลำดับอนุกรม+ความน่าจะเป็นก่อนเรียนเรื่องความน่าจะเป็นในคอร์สนี้ (หรือสามารถเรียนคู่กันได้ครับ)

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.5 เทอม 2 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานคอร์ส basic ม.5 เทอม 2 มาก่อนนะ

ครับ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต

 1. สำหรับน้องๆ ม.6 ทุกคนครับ

–          คอร์สลำดับอนุกรม+ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนม.5 เทอม 1 ที่ใช้ในการสอบทำเกรด 4 คณิตสาระพื้นฐานสำหรับบางโรงเรียนที่สอนเรื่องลำดับอนุกรมตอนม.6 และเรื่องความน่าจะเป็นตอนม.5 เทอม 2 นักเรียนจำเป็นต้องผ่านคอร์สนี้ก่อนเรียนคอร์สแคลคูลัส+ลิมิตของลำดับและอนุกรม และคอร์ส basic ม.5 เทอม 2

–          คอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ สำหรับนักเรียนม.5 เทอม 2 สอบเลขหลักเพื่อใช้สอบทำเกรด 4 ที่โรงเรียน และเรียน

ล่วงหน้าเพื่อสอบเลขเสริมตอนม.6 เทอม 1 ที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission ด้วย ซึ่งสถิติถือเป็นบทที่ออกข้อสอบ O-Net มากที่สุดไม่ต่ำกว่า 25-30% ทุกปี

–          คอร์ส แคลคูลัส สำหรับนักเรียนม.5 เทอม 2 เพื่อใช้สอบทำเกรด 4 บางโรงเรียน เช่น เตรียมอุดมฯ และเรียนล่วงหน้าเพื่อไปใช้สอบที่โรงเรียนตอนม.6 และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission นักเรียนจำเป็นต้องเรียนคอร์สลำดับอนุกรม+ความน่าจะเป็นก่อนเรียนเรื่องลิมิตของลำดับและอนุกรมในคอร์สนี้ (หรือสามารถเรียนคู่กันได้ครับ) ซึ่งลำดับอนุกรมและแคลคูลัสถือเป็นบทที่ออกข้อสอบ PAT1 มากที่สุดไม่ต่ำกว่า 80-100 คะแนนทุกปี

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.6 เทอม 1-2 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานทุกคอร์ส basic ก่อนนะครับเหมาะสำหรับโรงเรียนที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต  เพื่อความเป็นเลิศทางการคำนวณ

 1. สำหรับน้องๆ ม.6 และน้องๆ ม.5 ที่เตรียมตัวขึ้นม.6 เพื่อสอบ Admission

ก่อนที่น้องๆ จะลงคอร์ส Admission 1 และ Admission 2 น้องๆควรมีพื้นฐานจบระดับมัธยมปลายทั้งหมดก่อน โดยนักเรียนควรเก็บเนื้อหาส่วนของ ม.6 ในคอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ และคอร์สแคลคูลัส+ลิมิตของลำดับอนุกรมให้จบก่อน หรือหากไม่มีเวลาสามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส Admission 1 พร้อมกันได้ครับ

–          คอร์ส Admission 1 สรุปเนื้อหาและเทคนิคในการทำโจทย์ Admission ตลอด 10 ปีล่าสุด สามารถใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบสอบ (Admission ตรง, Admission กลาง , โควตา, สอบตรงแพทย์กสพท. สอบทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ฯลฯ )

–          คอร์ส Admission 2 สรุปเนื้อหาและเทคนิคในการทำโจทย์ Admission ตลอด 10 ปีล่าสุด สามารถใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบสอบ (Admission ตรง, Admission กลาง , โควตา, สอบตรงแพทย์กสพท. สอบทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ฯลฯ ) หากนักเรียนไม่มีเวลา สามารถลงควบคู่กับคอร์ส Admission 1 พร้อมกันได้ครับ

–          คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 1 ด้วยข้อสอบ PAT 1 กสพท. โควตา A-Net ฯลฯ กว่า 1,000 ข้อ น้องๆ ที่เรียนคอร์สนี้ควรผ่านคอร์ส Admission มาก่อน เพราะจะช่วยให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดี จะทำให้เรียนไปได้รวดเร็วขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้ได้คะแนน PAT 1 ที่ดีในการยื่นสอบ Admission และประยุกต์ในการสอบแพทย์กสพท., สอบโควตา สอบทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ฯลฯ คอร์สนี้เน้นประสิทธิภาพในการทำโจทย์เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุดครับ

–          คอร์ส O-NET สำหรับน้องๆ ม.5 ที่เรียนล่วงหน้า และน้องๆ ม.6 ทุกโปรแกรม (คณิต-วิทย์ ภาษา-คณิต และภาษา-ภาษา) เพื่อใช้สอบ O-Net และยื่นคะแนน Admission ก่อนเรียนคอร์สนี้ นักเรียนควรผ่านคอร์ส Standard ม.4 เทอม 1 คอร์ส Standard ม.4 เทอม 2 คอร์สลำดับอนุกรม +ความน่าจะเป็น และคอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ก่อนครับ

 

หมายเหตุ

 1. คอร์สแยกบท

–          คอร์สเลขยกกำลัง เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 เทอม 1 ที่บางโรงเรียนสอนเรื่องนี้ในสาระพื้นฐาน และน้องๆ ม.1 – ม.3 ที่ต้องการเรียนเพื่อไปใช้สอบเข้า ม.4 และสอบแข่งขัน น้องๆสามารถลงเรียนเรื่องนี้เพิ่มเติม และสามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส basic ม.4เทอม 1 ได้ครับ

–          คอร์สเมตริกซ์ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 และ ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 2 หากน้องๆ เรียนเรื่องเมตริกซ์ที่โรงเรียนตอนม.4 เทอม 2 นักเรียนสามารถลงคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 หรือ ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 2 โดยไม่ต้องลงคอร์สนี้เพิ่มเติม แต่สำหรับบางโรงเรียนที่เรียนเรื่องเมตริกซ์ตอนม.5 เทอม 1 หรือเทอมอื่นๆ และนักเรียนไม่เคยเรียนในคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 หรือ ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 2 มาก่อน จำเป็นต้องลงคอร์สนี้เพิ่มเพื่อใช้สอบที่โรงเรียน โดยสามารถลงควบคู่กับคอร์ส basic ม.5 เทอม 1 ด้วยกันได้ครับ

–          คอร์สเวกเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในคอร์ส basic ม.5 เทอม 1 และ ตะลุยโจทย์ ม.5 เทอม 1 หากน้องๆ เรียนเรื่องเวกเตอร์ที่โรงเรียนตอนม. 5 เทอม 1 นักเรียนสามารถลงคอร์ส basic ม.5 เทอม 1 หรือ ตะลุยโจทย์  ม.5 เทอม 1โดยไม่ต้องลงคอร์สนี้เพิ่มเติม แต่สำหรับบางโรงเรียนที่เรียนเรื่องเวกเตอร์ตอนม.5 เทอม 2 หรือเทอมอื่นๆ และนักเรียนไม่เคยเรียนในคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 หรือ ตะลุยโจทย์ มาก่อน จำเป็นต้องลงคอร์สนี้เพิ่มเพื่อใช้สอบที่โรงเรียน โดยสามารถลงควบคู่กับคอร์ส basic ม.5 เทอม 2 ด้วยกันได้ครับ

 1. คอร์ส basic กับคอร์ส ตะลุยโจทย์ ต่างกันอย่างไร?

–          คอร์ส basic เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่เหมาะสำหรับนักเรียนม.ปลายทุกโรงเรียนที่ต้องการได้เกรด 4 โปรแกรมปกติ รวมถึงน้องๆ ม.ต้นที่ต้องการเรียนล่วงหน้าเพื่อสอบเข้า ม.4 เพราะเป็นคอร์สที่มีเนื้อหากว้างๆ โจทย์ครอบคลุมแนวข้อสอบม.4 ทุกโรงเรียน

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ เหมาะสำหรับน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือน้องๆ โปรแกรม Gifted-คณิตโรงเรียนอื่นๆน้องๆควรมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี เนื้อหาจะเป็นเชิงเจาะลึก การพิสูจน์ และเน้นการทำโจทย์ ไม่เน้นการปูพื้นมากนักเนื่องจากคอร์สนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้น สำหรับโรงเรียนที่สอนยากหรือใช้เตรียมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก หรือน้องๆ พื้นฐานปานกลางที่ผ่านคอร์ส ม.4 basic มาแล้วก็สามารถเรียนได้ครับ

แนะนำคอร์สเรียนฟิสิกส์ ม.ต้น

คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น

 1. กลศาสตร์ 1 (ต้องเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  บทนำ , เวกเตอร์ , การเคลื่อนที่แนวตรง ,

แรง มวล กฎนิวตัน 

 1. กลศาสตร์ 2 (ต้องเรียนกลศาสตร์ 1 มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  สมดุลกล , งานพลังงาน , โมเมนตัม
 2. กลศาสตร์ 3 (ต้องเรียนกลศาสตร์ 1 มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  โพรเจ็คไทล์ , การเคลื่อนที่แนววงกลม ,

การเคลื่อนที่แบบหมุน , ซิมเปิลฮาร์โมนิก 

 1. คลื่น (ลงเรียนได้โดยไม่ต้องลงกลุ่มอื่นมาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  คลื่น , แสง , เสียง , แสงเชิงกายภาพ
 2. สสาร (ควรเรียนจบกลศาสตร์มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  ของแข็ง ของเหลว ความร้อน และทฤษฎีจลน์ของ

แก๊ส

 1. ไฟฟ้า 1 (ควรเรียนจบกลศาสตร์มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย ไฟฟ้าสถิต , ไฟฟ้ากระแส , แม่เหล็ก
 2. ไฟฟ้า 2 (ควรเรียนจบไฟฟ้า 1 มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย ไฟฟ้ากระแสสลับ , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. อะตอม นิวเคลียร์ (ควรเรียนจบไฟฟ้า 1 มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์

คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดม และ รร.มหิดลวิทย์ ครับ

        คอร์สสอบเข้าม.4 (รร. เตรียมอุดมฯ และ รร. มหิดลวิทย์ )

สำหรับน้องๆม.2 ขึ้น ม.3 ที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ รร.มหิดลวิทย์ และเข้าโปรแกรม Gifted ม.4 โรงเรียนชั้นนำ จะเป็นการสรุปเนื้อหาและสอนเทคนิคการทำโจทย์ ข้อสอบคัดเลือกเข้าเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ตลอดสิบปีล่าสุด 

–          หากน้องๆมีเวลามากพอ ควรลงคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 เนื่องจากข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์บางส่วนจะออกถึงเนื้อหาระดับ ม.4 เทอม 2 ด้วยครับ

–          คอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 (รร.เตรียมอุดมฯ และ มหิดลวิทย์  )

น้องๆควรผ่านการเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 (รร.โรงเรียนเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ) มาก่อน เพราะคอร์สนี้จะไม่สอนเนื้อหา เจาะจงเฉพาะการทำโจทย์ และการวิเคราะห์ข้อสอบเท่านั้น เพื่อให้เกิดความแม่นยำและเร็วที่สุด หากน้องๆไม่ผ่านการเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 (รร.โรงเรียนเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ) มาก่อนอาจทำให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหาได้ไม่ละเอียดครบถ้วน และไม่ทัน เพราะไม่ได้ปรับพื้นความรู้มาก่อนครับ          

 

วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมต้น (แบบเป็น step)

ลำดับ คอร์สเรียน ระดับชั้น เพื่อสอบ
step 1 เลขม.1เทอม1 ม.1 เพิ่มเกรดม.1
step 2 เลขม.1เทอม2
step 3 เลขม.2เทอม1 ม.2 เพิ่มเกรดม.2
step 4 เลขม.2เทอม2
step 5 เลขม.3เทอม1 ม.3 เพิ่มเกรดม.3
step 6 เลขม.3เทอม2
step 7 เลขเพื่อสอบเข้าเตรียมอุดม/มหิดลวิทย์/โรงเรียนรัฐชั้นนำ หลังเรียนจบ step 1 – 6 แล้ว ตามชื่อคอร์ส ตั้งแต่ step 7 – 12 สามารถเลือก step ใดก่อนก็ได้
 step 8 เลขเพื่อสอบแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
step 9 เลขเพื่อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้น
step 10 เลขเพื่อสอบแข่งขันโครงการตัวแทนประเทศ สพฐ รอบ 1,2
step 11 เลขเพื่อสอบแข่งขัน IJSO รอบ 1,2
step 12 เลขเพื่อสอบแข่งขันโครงการ OLYMPIC (สอวน.)(สสวท.)

 

วิชาฟิสิกส์ มัธยมต้น (แบบเป็น step)

ลำดับ คอร์สเรียน ระดับชั้น เพื่อสอบ
step 1 ฟิสิกส์ม.1เทอม1 ม.1 เพิ่มเกรดม.1
step 2 ฟิสิกส์ม.1เทอม2
step 3 ฟิสิกส์ม.2เทอม1 ม.2 เพิ่มเกรดม.2
step 4 ฟิสิกส์ม.2เทอม2
step 5 ฟิสิกส์ม.3เทอม1 ม.3 เพิ่มเกรดม.3
step 6 ฟิสิกส์ม.3เทอม2
step 7 ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าเตรียมอุดม/มหิดลวิทย์/โรงเรียนรัฐชั้นนำ หลังเรียนจบ step 1 – 6 แล้ว ตามชื่อคอร์ส ตั้งแต่ step 7 – 11 สามารถเลือก step ใดก่อนก็ได้
 step 8 ฟิสิกส์เพื่อสอบแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
step 9 ฟิสิกส์เพื่อสอบแข่งขัน IJSO รอบ 1,2
step 10 ฟิสิกส์เพื่อสอบแข่งขันโครงการตัวแทนประเทศ สพฐ รอบ 1,2
step 11 ฟิสิกส์เพื่อสอบแข่งขันโครงการ OLYMPIC (สอวน.)(สสวท.)

 

 

วิชาเคมี มัธยมต้น (แบบเป็น step)

ลำดับ คอร์สเรียน ระดับชั้น เพื่อสอบ
step 1 เคมีม.1เทอม1 ม.1 เพิ่มเกรดม.1
step 2 เคมีม.1เทอม2
step 3 เคมีม.2เทอม1 ม.2 เพิ่มเกรดม.2
step 4 เคมีม.2เทอม2
step 5 เคมีม.3เทอม1 ม.3 เพิ่มเกรดม.3
step 6 เคมีม.3เทอม2
step 7 เคมีเพื่อสอบเข้าเตรียมอุดม/มหิดลวิทย์/โรงเรียนรัฐชั้นนำ หลังเรียนจบ step 1 – 6 แล้ว ตามชื่อคอร์ส ตั้งแต่ step 7 – 11 สามารถเลือก step ใดก่อนก็ได้
 step 8 เคมีเพื่อสอบแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
step 9 เคมีเพื่อสอบแข่งขัน IJSO รอบ 1,2
step 10 เคมีเพื่อสอบแข่งขันโครงการตัวแทนประเทศ สพฐ รอบ 1,2
step 11 เคมีเพื่อสอบแข่งขันโครงการ OLYMPIC (สอวน.)(สสวท.)

 

 

 

4 replies to this post
 1. สนใจสมัครเรียน คณิตศาตร์ เพื่อสอบเข้าชั้น ม1
  ให้กับ ลูกสาวและลุกชาย ตอนนี้เรียนอยู่ ป.6 ที่ รร ราชวินิต EP คะ
  รบกวนติดต่อกลับด้วยนะค่ะ 087 3463535
  สนใจเรียน private คะ

  ขอบคุณมากค่ะ

 2. ต้องการติวเตอร์คณิต ม.2 หลานสาวค่ะ
  เรียน เสาร์หรืออาทิตย์ หรือทั้ง 2 วันตามเหมาะสม เวลา 10.00-12.00 น.
  บ้านอยู่ตลาดท่านา นครชัยครีค่ะ

  • รบกวนติดต่อมาที่เบอร์ 08-4455-0520 ได้ไหมครับ
   ขออภัยในความล่าช้าครับ ช่วงที่ผ่านมาติดสอนตลอดเลยครับ ไม่ได้เข้ามาดูครับ

Leave a Reply