Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นาย ณัฐภัทร โกสีย์ (น้องนัท) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) สายวิทย์ – คณิต สามารถสอบเปลี่ยนสายจากสายศิลป์ –...

นาย ณัฐภัทร  โกสีย์ (น้องนัท) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) สายวิทย์ – คณิต สามารถสอบเปลี่ยนสายจากสายศิลป์ – คำนวณ เป็น วิทย์ – คณิต ชั้นม.4 หลังจากเรียนกับครูพี่ top

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เกรดเฉลี่ยรวม 3.2

ปัจจุบันเรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) สายวิทย์ – คณิต

เกียรติประวัติ

 • สอบติดป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
 • สามารถสอบเปลี่ยนสายจากสายศิลป์ – คำนวณ เป็น วิทย์ – คณิต ชั้นม.4 หลังจากเรียนกับครูพี่ top
 • ได้รางวัลที่ 3 ในการประกวดโครงงานรายการ AC Asean Academic day

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

 • ต้องกาสอบเปลี่ยนสายเพราะอยากเรียนสายวิทย์ – คณิต แต่เกรดไม่ถึง และไม่เข้าบทเรียน

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

 • เครียด ไม่รู้ว่าจะเรียนเข้าใจไหม

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

 • เข้าใจในบทเรียนมากขึ้นครับ

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

 • ครูพี่ top สามารถสอนให้เข้าใจในบทเรียนในระยะเวลาสั้นเพียงไม่กี่เดือน และสามารถสอบเปลี่ยนสายได้ครับ

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

 • สิ่งที่ชอบ : ครูพี่ top เอาใจใส่ และถามไถ่ในสิ่งที่ไม่เข้าใจ ทำให้มีกำลังใจและไม่กลัวที่จะสู้ต่อ

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

 • ยังไม่มีครับ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในสถาบันเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับ

 • ไม่เข้าใจถามไม่ได้ ตามไม่ทัน และเบื่อ

ความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

 • การเรียนกับครูพี่ top ทำให้เข้าใจ ไม่เบื่อ และเห็นผลได้เร็วกว่าครับ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply