Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล น้องโอปอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบติดค่ายสอวน.ชีววิทยา

น้องโอปอล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบติดค่ายสอวน.ชีววิทยา

ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบติดค่ายสอวน.ชีววิทยา

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • ต้องการสอบเข้าชั้นมัธยมปลาย รร.เดิมให้ได้ห้องกิฟท์ค่ะ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • ตื่นเต้นค่ะ 55+

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • ชอบ : ครู top สอนเข้าใจกว่าสถาบันหลายแห่ง เพราะไม่เก่งคำนวณเลยตามไม่ทัน และสงสัยถามได้ทันทีค่ะ
  • ไม่ชอบ : ค่าเรียนเดี่ยวแพงไปอยากให้เปิดเป็นสถาบันมากกว่าค่ะ (เง้อ Y___Y)

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • ไม่มีค่ะ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • เรียนที่อื่นไม่รู้เรื่อง ตามไม่ทัน ถามไม่ได้ แต่เรียนกับครู top จะดูแลทั่วถึงกว่าค่ะ
  • อ่านหนังสือ เล่นเต็มที่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply