Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นางสาวจณิชฌน์ภาส์ มณีรัตน์ (น้องมิโย) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย...

นางสาวจณิชฌน์ภาส์  มณีรัตน์ (น้องมิโย) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 

เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนดรุณพัฒน์   เกรดเฉลี่ยรวม 3.50

เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา

เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  ชั้นม.6   เกรดเฉลี่ยรวม 3.76 (ห้อง king)

ปัจจุบันเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

เกียรติประวัติ

 • สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สอบติด ป.1 โรงเรียนดรุณพัฒน์
 • สอบติด ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา
 • เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการจากทั้งในและนอกโรงเรียนมากมาย

ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในการสอบและการแข่งขันต่างๆที่ผ่านมา

 • ถ้าจะบอกว่ามีความสำเร็จบ้าง ก็คงต้องขอบคุณแม่ที่คอยเคี่ยวเข็ญให้เรียนพิเศษ เพราะส่วนตัวไม่ได้ขยันตั้งใจเท่าที่ควร

เคยเรียนกวดวิชากับใครมาก่อนหน้านี้หรือไม่ และมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างในสถาบันเหล่านั้น

 • เคยเรียนค่ะ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเท่าไรเพราะบางที่สอนช้า บางที่สอนไม่รู้เรื่อง

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top

 • น้องแนะนำ แม่ให้เรียน

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียน

 • เฉยๆอะ ตื่นเต้นเล็กน้อย

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียน

 • สนุกดี บรรยากาศเป็นกันเอง

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top

 • เพราะสอนดีกว่าที่อื่น

ความแตกต่างระหว่างครูพี่ top และกวดวิชาอื่นๆที่เคยเรียน

 • บางที่สอนช้า สอนไม่เคลียร์  น่าเบื่อ

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

 • สิ่งที่ชอบ : สอนไปเร็วดี เรียนสนุก  ไม่เครียด
 • ที่ไม่ชอบ : ยังไม่มีค่ะ

สิ่งที่อยากให้ครูพี่ top ปรับปรุง

 • บางครั้งรู้สึกว่าอาจจะอธิบายไม่ค่อยกระจ่างเท่าไร แต่พอใช้ความพยายามอธิบายซ้ำก็เข้าใจค่ะ

ความสำเร็จและเกียรติประวัติความภาคภูมิใจที่ได้รับในการเรียนก่อนและหลังเรียนกับครูพี่ top

 • คะแนนสอบออกมาค่อนข้างดี

ยังมีเพื่อนๆและรุ่นน้องอีกหลายคนกำลังท้อแท้ ไม่ค่อยมีความหวัง ไม่รู้ว่าเขาควรจะเริ่มต้นอย่างไร อยากให้น้องช่วยแนะนำและให้กำลังใจเขาด้วยครับ

 • ก็ … เรื่องของกำลังใจเป็นเรื่องที่บางครั้งตัวเราเองต้องเป็นคนมองให้เห็นถึงเรื่องดีๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ แล้วมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเอง  ความหวังและกำลังใจจากคนอื่นเทียบไม่ได้กับความหวังและกำลังใจที่เราเชื่อมั่นหรอกฮะ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply