Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นายจิระณัฐ ไข่มุกด์ (น้องริว) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรียนแล้วสนุก เข้าใจ ทำข้อสอบในโรงเรียนได้คะแนนดีขึ้น

นายจิระณัฐ  ไข่มุกด์ (น้องริว) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรียนแล้วสนุก เข้าใจ ทำข้อสอบในโรงเรียนได้คะแนนดีขึ้น

เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ห้อง Gifted english

ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เกียรติประวัติ

  • สอบติด ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ห้อง Gifted english

เคยเรียนกวดวิชากับใครมาก่อนหน้านี้หรือไม่ และมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างในสถาบันเหล่านั้น

  • เคยเรียนครับ ครูสอนไปเรื่อยๆเหมือนพูดคนเดียว ได้แต่จดอย่างเดียว  ไม่ค่อยเข้าใจ

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top

  • เกรดไม่ดีเท่าที่ควร

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียน

  • ใครอะ ? ทำไมต้องเรียน !!

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียน

  • อืม … พี่เขาก็สอนดีนะ ถามอะไรก็ตอบได้

ความแตกต่างระหว่างครูพี่ top และกวดวิชาอื่นๆที่เคยเรียน

  • พี่ top เป็นกันเองมากกว่า

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • อืม … เดียวหาดูก่อน … ยังไม่มีครับ

สิ่งที่อยากให้ครูพี่ top ปรับปรุง

  • ยังไม่มีครับ

ยังมีเพื่อนๆและรุ่นน้องอีกหลายคนกำลังท้อแท้  ไม่ค่อยมีหวัง ไม่รู้ว่าเขาควรจะเริ่มต้นอย่างไร อยากให้น้องช่วยแนะนำและให้กำลังใจเขาด้วยครับ

  • เรียนกับพี่เขาดิ ดีไม่ดีลองดูเอง

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply