Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นาย ชัยพิสิทธิ์ พิสิษฐกุล (น้องเต้) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง gifted (ห้องความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ตอนหลังที่เรียนได้คะแนน...

นาย ชัยพิสิทธิ์  พิสิษฐกุล  (น้องเต้) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง gifted (ห้องความสามารถพิเศษทางวิชาการ)  ครูพี่ top จะสามารถแก้ไขให้เราได้ตรงจุดๆนั้น ส่วนสถาบันอื่นๆอาจสอนเร็วไปบ้างก็ช้าไป ไม่เข้าใจถามไม่ได้ครับ   ตอนแรกที่เรียนกับพี่ top ยังไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์พอสมควรครับ  ตอนหลังที่เรียน ทำคณิตได้คล่องแคล้วครับและสามารถทำให้ผมสอบได้คะแนน O – net คณิตศาสตร์ได้ดีกว่าเพื่อนๆครับ

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยรวม 3.95

ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง gifted (ห้องความสามารถพิเศษทางวิชาการ)

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • เพื่อนแนะนำมาครับ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • ดีครับ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • ดีมากกว่าเดิมครับ

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

  • พี่ top เป็นคนสนุกสนาน เมื่อเราไม่เข้าใจตรงไหน เราจะถามได้ทันที พี่ top สอนให้เราได้เห็นถึงที่มาที่ไปของโจทย์นั้นครับ

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • ชอบ : พี่ top เป็นกันเองครับ สอนง่ายเข้าใจดีครับ … ไม่ชอบ : ยังไม่มีครับ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • แตกต่างกันตรงที่ เมื่อเราไม่เข้าใจตรงไหน ครูพี่ top จะสามารถแก้ไขให้เราได้ตรงจุดๆนั้น ส่วนสถาบันอื่นๆอาจสอนเร็วไปบ้างก็ช้าไป ไม่เข้าใจถามไม่ได้ครับ

ความสำเร็จและเกียรติประวัติความภาคภูมิใจที่ได้รับในการเรียนก่อนและหลังเรียนกับครูพี่ top

  • ตอนแรกที่เรียนกับพี่ top ยังไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์พอสมควรครับ

ตอนหลังที่เรียน ทำคณิตได้คล่องแคล้วครับและสามารถทำให้ผมสอบได้คะแนน O – net คณิตศาสตร์ได้ดีกว่าเพื่อนๆครับ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply