Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นายรณวร อังกินันทน์ (น้องกานต์) อดีตนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารและอดีตนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบผ่านข้อเขียนของสายการบิน Air asia...

นายรณวร  อังกินันทน์ (น้องกานต์) อดีตนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารและอดีตนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สอบผ่านข้อเขียนของสายการบิน Air  asia , Bangkok airway และ การบินไทย

เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนต่อโรงเรียนเตรียมทหาร (เรียนครบ 3 ปีแต่ไม่เลือกเหล่าต่อขอลาศึกษาอุดมศึกษา) ปัจจุบันเรียนเรียนจบระดับอุดมศึกษาแล้วจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกียรติประวัติ

  • สอบผ่านข้อเขียนนักบินของสายการบิน Air Asia , Bangkok Airway และ การบินไทย
  • สอบติดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร
  • สอบติด ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในการสอบที่ผ่านมา

  • อ่านหนังสือ ตั้งใจเรียน

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top

  • มีคนแนะนำและอยากสอบเป็นนักบินให้ได้ซึ่งต้องอาศัยความรู้ระดับมัธยมปลายในการสอบเข้าโดยคิดว่าครู top จะสามารถทำให้เข้าใจในวิชาที่ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ด้วยตนเอง อีกทั้งลืมเนื้อหาบางส่วนทำให้ต้องการสรุปและเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจ สามารถนำไปใช้สอบได้ดี

 เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top

  • แก้ปัญหาตรงจุด + เป็นกันเองดี + ดูเป็นมืออาชีพ + สอนได้ทุกวิชา

 นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • สิ่งที่ชอบ : สอนละเอียด เข้าใจง่าย

สิ่งที่อยากให้ครูพี่ top ปรับปรุง

  • ชีตไม่ค่อยชัด น่าจะมีเฉลยด้วย

ยังมีเพื่อนๆและรุ่นน้องอีกหลายคนกำลังท้อแท้ ไม่ค่อยมีความหวัง ไม่รู้ว่าเขาควรจะเริ่มต้นอย่างไร อยากให้น้องช่วยแนะนำและให้กำลังใจเขาด้วยครับ

  • ผูกเป้าหมายไว้กับคนที่เรารัก เราจะมีแรงผลักดันเองครับ

 

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply