Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นางสาว ณัฐณิชา วงศ์กิตติพร (น้องมุก) โรงเรียนศรีวิกรณ์ ครูพี่ top สอนสนุกสนานแม้มีบางส่วนสอนไม่เข้าใจแต่ก็ถามจนเข้าใจได้ค่ะ และมีความสะดวกสบายเป็นกันเอง

นางสาว ณัฐณิชา วงศ์กิตติพร  (น้องมุก) โรงเรียนศรีวิกรณ์  ครูพี่ top สอนสนุกสนานแม้มีบางส่วนสอนไม่เข้าใจแต่ก็ถามจนเข้าใจได้ค่ะ และมีความสะดวกสบายเป็นกันเอง

เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนเซฟโยเซฟ บางนา  เกรดเฉลี่ยรวม 3.56

เรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนศรีวิกรณ์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • เนื้อหาบางส่วนเรียนที่กวดวิชาที่อื่นสอนเข้าใจยาก จึงอยากเรียนแบบตัวต่อตัว

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • อยากทดลองการสอนของที่นี่

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • สอนสนุกสนานแม้มีบางส่วนสอนไม่เข้าใจแต่ก็ถามจนเข้าใจได้ค่ะ และมีความสะดวกสบายเป็นกันเอง

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • อยากให้มีสาขาเพิ่มเติมค่ะ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • ที่นี่สอนดีและเป็นกันเองค่ะ

ยังมีเพื่อนๆและรุ่นน้องอีกหลายคนกำลังท้อแท้ ไม่ค่อยมีความหวัง ไม่รู้ว่าเขาควรจะเริ่มต้นอย่างไร อยากให้น้องช่วยแนะนำและให้กำลังใจเขาด้วยครับ

  • หากเราฝันได้ เราก็สามารถทำได้ขอให้ตั้งใจแล้วฝันจะเป็นจริงได้ค่ะ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply