Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นาย สรวิศ ชลศรีศรัณย์ (น้องวิทย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 สายวิทย์ – คณิต...

นาย สรวิศ  ชลศรีศรัณย์  (น้องวิทย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 สายวิทย์ – คณิต  สามารถสอบเปลี่ยนสายได้จากสายศิลป์ – คำนวณ เป็น สายวิทย์ – คณิต (เนื่องจากเกรดไม่ถึงเกณฑ์) หลังจากเรียนกับครูพี่ top

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 3.50

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 สายวิทย์ – คณิต

เกียรติประวัติ

  • สามารถสอบเปลี่ยนสายได้จากสายศิลป์ – คำนวณ เป็น สายวิทย์ – คณิต (เนื่องจากเกรดไม่ถึงเกณฑ์) หลังจากเรียนกับครูพี่ top
  • สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • สอบติด ป.1 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • คุณแม่ให้ลองมาเรียนกับครู top ว่าสอนดีหรือไม่ดี

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนและหลังมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • ก่อน : รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเรียนกับครู top (เป็นแบบนี้กับทุกครูครับ) … หลัง : ~ ~ ~ ก็สอนดีครับ แฮ่กๆ *—–*

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

  • สอนดี 😀

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • ชอบ : สอนดี ไม่ชอบ : อยากให้ครู top สอนไปช้าๆเรื่อยๆก็พอครับ =.=

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • อยากให้ครู top สอนไปช้าๆเรื่อยๆเพราะผมไม่เก่งคณิต แต่พอไปได้ (คลานไป) -o-

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply