Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เด็กชาย กิรติกร เมียมขุนทด (น้องชีต้า) โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (หลังมาเรียนกับครูพี่...

เด็กชาย กิรติกร  เมียมขุนทด (น้องชีต้า) โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (หลังมาเรียนกับครูพี่ top)

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ  สมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00

ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ  สมุทรปราการ

เกียรติประวัติ

  • เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน
  • สอบติด ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
  • ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (หลังมาเรียนกับครูพี่ top)

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • แม่บอกให้ลองเรียน

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • รู้สึกอยากลองมาเรียนดู

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • รู้สึกได้ความรู้ดี

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

  • จากเมื่อก่อนไม่ชอบและกลัวในวิชาคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบัน รักในวิชานี้ และสามารถแก้โจทย์ยากๆที่พี่ top เอามาให้ได้มากขึ้น ทำให้ข้อสอบโรงเรียนดูง่ายไปเลยครับ

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • สิ่งที่ชอบ ให้ความรู้ดี

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • ไม่มีไรปรับปรุง

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในสถาบันเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับ

  • สอนให้ความรู้ดี แต่ง่าย และไม่สอนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย

ความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • สอนตัวต่อตัว(สอนเดี่ยว)/สอนกลุ่มย่อยแล้วเข้าใจมากขึ้น ถามข้อสงสัยแล้วได้รับคำตอบที่ดี

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply