Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นางสาวพิมพกาญจน์ มณีรัตน์ (น้องโมบาย) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ครูพี่ top สอนดี สอนสนุกและมีความเป็นกันเองมากกว่าค่ะ

นางสาวพิมพกาญจน์  มณีรัตน์ (น้องโมบาย) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ครูพี่ top สอนดี สอนสนุกและมีความเป็นกันเองมากกว่าค่ะ

เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนแสงโสม   เกรดเฉลี่ยรวม 72%

ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

เกียรติประวัติ

  • สอบติด ป.1 โรงเรียนแสงโสม
  • สอบติด ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top

  • แม่สั่งให้เรียนเพราะเกรดแย่ลงค่ะ

เคยเรียนกวดวิชามาก่อนหน้านี้หรือไม่

  • เคยค่ะ แต่ไม่ได้ผลเพราะเรียนกลุ่มใหญ่ทำให้ไม่ค่อยมีสมาธิค่ะ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียน

  • จะสอนดีไหมหว่า

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียน

  • Yeah ! สอนดี สอนสนุก

ความแตกต่างระหว่างครูพี่ top และกวดวิชาอื่นๆที่เคยเรียน

  • พี่ top มีความเป็นกันเอง และสนุกสนานมากกว่า คอยจ้ำจี้จำไชเรื่องการบ้านที่สั่งให้ทำ

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • ไม่ชอบเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ที่เสียงเบา แต่อย่างอื่น OK

สิ่งที่อยากให้ครูพี่ top ปรับปรุง

  • น่าจะมีขนมเป็นรางวัล และแรงจูงใจ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด  ติวสอบ  ติวสอบเข้า  ติวตัวต่อตัว  เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply