Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นาย ธนกร บูรพศิขริน (น้องป๊อก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนกับครูพี่ top

นาย ธนกร  บูรพศิขริน (น้องป๊อก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนกับครูพี่ top

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  เกรดเฉลี่ยรวม 3.44

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.51

เรียนมัธยมปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เกียรติประวัติ

  • ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนกับครูพี่ top
  • สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • ได้คะแนนไม่ดีครับ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • พี่ top คงจะโหด

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • โหดตามที่คิดไว้ก่อนหน้า 555+

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

  • สอนแล้วเข้าใจ สามารถถามได้

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • สิ่งที่ชอบ : เกือบทุกอย่างยกเว้นการบ้านเยอะอะ 555+

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • ยังไม่มีครับ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในสถาบันเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับ

  • ไม่ค่อยชอบเรียนเพราะถามไม่ค่อยได้ ถามได้ก็ตอบไม่ตรงจุดครับ

ความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • พี่ top สอนเข้าใจมากกว่าครับ ^__^

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply