Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นาย วรรธนัย ชาติรังสรรค์ (น้องจิ้น) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบผ่านค่าย สอวน. ชีววิทยา

นาย วรรธนัย ชาติรังสรรค์ (น้องจิ้น) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบผ่านค่าย สอวน. ชีววิทยา

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยรวม 3.93 เกรดเฉลี่ยเทอมนี้ (ปีสุดท้าย) 4.00

ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง 1 (ห้อง Intensive)

เกียรติประวัติ

 • สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • สอบผ่านค่าย สอวน. ชีววิทยา
 • ได้คะแนนสูงสุดของระดับในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลังจากมาเรียนกับครูพี่ top)
 • เกียรติบัตรผลการเรียนดีเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

 • อยากเรียนส่วนตัวและสามารถถามได้ครับ
 • มีตัวตนชัดเจนน่าเชื่อถือครับ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

 • ดูตั้งใจในการสอนมากจนบางครั้งดูเครียดไปครับ >__<”

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

 1. สอนเข้าใจ
 2. เป็นกันเอง
 3. แบบฝึกหัดเยอะมาก (ยากด้วย)

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

 • ยังไม่พบสิ่งที่ไม่ชอบ ดีครับ

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

 • ยังไม่มีครับ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

 • ที่อื่นส่วนมากถามไม่ได้เมื่อไม่เข้าใจครับ (เรียนกับวีดีโอ)

น้องมีวิธีเตรียมตัวอย่างไร นานแค่ไหนจึงประสบความสำเร็จขนาดนี้

 • ตั้งใจเรียน ทบทวนบทเรียนให้มากครับ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด  ติวสอบ  ติวสอบเข้า  ติวตัวต่อตัว  เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply