Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นางสาว อภิชญา อนุสิทธิ์ (น้องตาล) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาว อภิชญา  อนุสิทธิ์ (น้องตาล) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติประวัติ

  • สอบติด ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • อยากได้ครูสอนเดี่ยว เพื่อนแนะนำมา

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • นึกว่าพี่จะผอมๆ เนิร์ดๆ ใส่แว่น พี่ต้องดูเป็นคนเครียดๆแน่เลย

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • พี่ฮากว่าที่คิด เป็นกันเอง  เป็นคนตรง  เข้าใจง่าย  ชอบที่พี่บอกว่า “ชีวิตเราต้องมีตัวเลือก” มันเป็นสัจธรรมจัง  มันทำให้หนูเลิกรักเดียวใจเดียวแล้วจริงๆนะ

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

  • เพราะได้เรียนตัวต่อตัวแล้วมัน work !

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • สิ่งที่ชอบ : พี่น่ารักดี พี่ใจดีชอบแถมชั่วโมงให้ด้วย (เย่ !)
  • สิ่งที่ไม่ชอบ : ก็พี่อ่ะทะลึ่งจัง หนูแอบกลัวนะ -_-// (ล้อเล่งน่า)

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • ถ้ายังทำโจทย์ไม่ได้อย่าบอกว่ายอมมั้ยๆๆ ได้ปะ (Y_Y) มันทำให้รู้สึกเหมือนถูกท้าอยู่ตลอดเวลา

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในสถาบันเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับ

  • เอาจริงๆ คือ ไม่ค่อยชอบเลยแต่ไปเรียนเพราะเหมือนโดนปลูกฝังไปว่ามันต้องเรียนกับคนนั้นคนนี้ ที่นั่นที่นี่ (เซ็งมาก)

ความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • เรียนแบบนี้เลือกเรื่องเองได้ ไม่เข้าใจก็ถามได้  แต่เสียเปรียบตรงไม่เจอคู่แข่ง

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply