Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นางสาว ณนันท์ บุญรักษา (น้องเมย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รับตรงโครงการ ศรีตรังทอง)

นางสาว ณนันท์ บุญรักษา (น้องเมย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (รับตรงโครงการ  ศรีตรังทอง)

เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เกรดเฉลี่ยรวม 3.97

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยรวม 3.96

เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้อง king  เกรดเฉลี่ยรวม 3.89

สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (รับตรงโครงการ  ศรีตรังทอง)

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • เพื่อนแนะนำค่ะ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียน

  • น่าจะดุ ไม่คุยเล่น

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียน

  • ใจดี เป็นกันเอง  ปรึกษาปัญหาได้หลายเรื่อง

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

  • เรียนแล้วคะแนนสอบในโรงเรียนดีขึ้น เข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • เคยเรียนค่ะ มีที่ชอบบางส่วนและไม่ชอบบางส่วน แต่คิดว่ายังต้องเสริมพื้นฐานให้แน่นและเสริมรูปแบบโจทย์ให้

หลากหลายขึ้นจึงคิดว่ากวดวิชาใหญ่ๆที่เรียนอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ค่ะ แต่เรียนกับครูพี่ top มีความเป็นกันเองมากกว่า  สามารถถามได้มากกว่า

สิ่งที่ชอบและไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top

  • สิ่งที่ชอบ : หากไม่เข้าใจสามารถขอให้อธิบายให้ฟังหลายๆรอบได้ การสอนทั่วถึงนักเรียนทุกคน
  • ที่ไม่ชอบ : ยังไม่มีค่ะ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply