Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นาย ศุภโชติ คชวงษ์ (น้องบุ้ค) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้องศิลป์ – คำนวณ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...

นาย ศุภโชติ  คชวงษ์  (น้องบุ้ค) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องศิลป์ – คำนวณ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลังจากเรียนพิเศษกับครูพี่ top)

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนนราทร

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องศิลป์ – คำนวณ

เกียรติประวัติ

  • ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลังจากเรียนพิเศษกับครูพี่ top)
  • สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • สอบติด ป.1 โรงเรียนนราทร

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมมากกว่าในโรงเรียนเพื่อสอบแข่งขันและทำเกรดในโรงเรียนให้ดีขึ้น

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • ไม่กล้าถาม กล้าพูด

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

  • เรียนแล้วเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • ชอบในสิ่งที่พี่ top แนะว่าควรทำอย่างไร

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • ยังไม่แน่ใจครับ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังจากมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • กล้าถามกล้าพูดกับครูมากขึ้น

 

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply