Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นายกิตติธัช สุขุมอำนวยชัย (น้องอิม) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครูพี่ top ช่วยสอนการบ้านในโรงเรียน สอนเตรียมสอบที่โรงเรียนได้ดี ...

นายกิตติธัช  สุขุมอำนวยชัย (น้องอิม) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครูพี่ top ช่วยสอนการบ้านในโรงเรียน สอนเตรียมสอบที่โรงเรียนได้ดี  เรียนแล้วเข้าใจมากขึ้น  สนุก  ไม่น่าเบื่อ  ถามในส่วนที่ไม่เข้าใจได้ทันที 

เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนโยเซฟ

เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียน

  • คิดว่าจะให้มาช่วยทำการบ้านแล้วสามารถถามตอบคำถามได้

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียน

  • มีความรู้สึกว่าเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้น รู้เรื่อง รู้สึกว่ามีความรู้มากขึ้น

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top

  • พี่ top สอนดี ทำให้เรื่องยากเข้าใจได้โดยง่าย เรียนรู้เรื่อง สนุก ไม่น่าเบื่อ

สิ่งที่ชอบและไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top

  • ชอบเพราะเข้าใจมากขึ้น ได้ทำโจทย์ที่ยาก ได้ถามในส่วนที่ไม่เข้าใจ ปกติไม่ค่อยชอบเรียนพิเศษแต่ถึงมีเรียนมาบ้างแต่ก็เรียนไม่มากและเรียนได้ไม่นานแต่กับพี่ top นี่โอเคเลย

สิ่งที่อยากให้ครูพี่ top ปรับปรุง

  • โดยส่วนตัวคิดว่าดีอยู่แล้ว แต่อยากได้โจทย์ยากๆมากกว่านี้ 555++

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply