Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นางสาวจีรภา เขาสูง (น้องแจน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University , School of...

นางสาวจีรภา  เขาสูง (น้องแจน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University , School of Medicine) ประเทศจีน

เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00

เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.88

เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.67

ปัจจุบันเรียนคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University , School of Medicine) ประเทศจีน

เกียรติประวัติ

  • สอบติดคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University , School of Medicine)

ติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 150 แห่งของจีน (เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของจีน ติดอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีน)

  • สอบติด ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top

  • คุณแม่บอกให้ลองเรียน และอยากมีพื้นฐานวิชาคำนวณแน่นๆ จะได้ทำโจทย์ได้เยอะๆ เพื่อจะได้สอบติดแพทย์เพราะมีคุณพ่อเป็นแพทย์จึงอยากเป็นตามคุณพ่อค่ะ

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top

  • คิดว่าเรียนไปเรื่อยๆน่าจะดีขึ้น พื้นฐานน่าจะแน่นขึ้น คิดว่าต่อไปอาจจะทำโจทย์วิชาคำนวณได้เยอะๆ

เคยเรียนกวดวิชาที่อื่นหรือไม่ชอบและไม่ชอบอะไร

  • เคยเรียนแต่ง่วง เรียนไม่รู้เรื่อง

ความแตกต่างระหว่างกวดวิชาครูพี่ top และสถาบันเหล่านั้น

  • ครูพี่ top เรียนส่วนตัวไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลย เรียนด้วยแล้วไม่เครียด

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • ชอบโจทย์และวิธีการอธิบายแต่อยากให้ค่อยๆอธิบาย บางส่วนที่เข้าใจยากเพิ่มอีกนิดค่ะ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply