Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล น้องออม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้อง queen มีปัญหากับการเรียนกับกวดวิชาที่ใหญ่ที่ไม่ตอบโจทย์ มาเรียนเพราะผู้ปกครองบอกต่อว่าสอนดีครับ เรียนแล้วประทับใจครับ

น้องออม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้อง queen  มีปัญหากับการเรียนกับกวดวิชาที่ใหญ่ที่ไม่ตอบโจทย์ มาเรียนเพราะผู้ปกครองบอกต่อว่าสอนดีครับ เรียนแล้วประทับใจครับ

เรียนระดับมัธยมที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้อง queen

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • ผู้ปกครองบอกต่อครับ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • ชอบ : ตั้งใจสอนดีครับ สอนเนื้อหามากและมีการบ้านดีๆให้ทำตลอดครับ
  • ไม่ชอบ : …

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • ไม่มีครับ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • เรียนกับกลุ่มใหญ่แล้วไม่เข้าใจ มาเรียนกับครูพี่ top แล้วตอบโจทย์มากกว่าครับ ประทับใจครับ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply