Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล น้องมุก … เรียนส่วนตัว(เดี่ยว) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครูพี่topเนื้อหาละเอียด สามารถทำเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายได้ค่ะ

น้องมุก … เรียนส่วนตัว(เดี่ยว) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ครูพี่topเนื้อหาละเอียด สามารถทำเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายได้ค่ะ

เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   เกรดเฉลี่ยรวมมากกว่า 3.80

ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  เกรดเฉลี่ยรวมมากกว่า 3.80  (ห้อง jack)

เกียรติประวัติ

 • สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เคยเรียนกวดวิชากับใครมาก่อนหน้านี้หรือไม่ และมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างในสถาบันเหล่านั้น

 • เคยเรียนค่ะ เรียนกับสถาบันดังๆขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวีดีโอ ทำให้ไม่สามารถกำหนดความเร็วในการสอน บางทีก็สอนเร็วไปบางทีก็สอนช้าไป ถามก็ไม่ได้ และจะไม่มีสมาธิในการเรียน

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top

 • ต้องการเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียดและทำโจทย์ยากๆได้
 • แม่เปิดพบในอินเตอร์เนตสนใจและแนะนำให้เรียน

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียน

 • แปลกดีเพราะไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อน แต่ไม่มั่นใจว่าจะสอนดีไหม

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียน

 • ครูพี่ top สอนสนุกมาก อยากให้สอนอะไรก็สามารถเอามาสอนได้อย่างเข้าใจ ใส่ใจถามไถ่ว่าเข้าใจในบทเรียนหรือไม่ พร้อมทั้งอธิบายอย่างละเอียดมาโดยตลอดค่ะ

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top

 • รักในวิชาที่เรียนมากขึ้น
 • มั่นใจว่าพี่ top จะสามารถผลักดันให้สอบเข้าได้ในคณะที่ต้องการค่ะ

ความแตกต่างระหว่างครูพี่ top และกวดวิชาอื่นๆที่เคยเรียน

 • ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
 • อธิบายแบบเรียนให้เข้าใจได้โดยง่ายค่ะ

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

 • ชอบหมดเลยค่ะ อิอิ

สิ่งที่อยากให้ครูพี่ top ปรับปรุง

 • ยังไม่มีค่ะ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply