ครูพี่ top สอนเข้าใจมากกว่า

นาย ชยากร  ชมพูนุช  (น้องอับดุล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 ห้อง 3 (ห้อง king) เกรดเทอมนี้ 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ ...

นาย ธนกร  บูรพศิขริน (น้องป๊อก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  เกรดเฉลี่ยรวม 3.44 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.51 เรียนมัธยมปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกียรติประวัติ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนกับครูพี่ top สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่...