จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธีมา  พงศ์พฤกษทล (น้องธีม) โรงเรียนสตรีวิทยา2 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอุดมศึกษาและโรงเรียนเลิศหล้า  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ชั้น ม.6 ห้อง EP(English...

น.ส.สรัลพร วิชญชาติ (น้องเกรซ) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สอบแอดมิชชั่นติด คณะครุศาสตร์ เอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  ชั้น ม.6 ห้อง 4 เกรดเทอมนี้ 3.42 สอบแอดมิชชั่นติด คณะครุศาสตร์ เอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ประเทศไทย  

นางสาว รัญชิดา  เด่นแพทย์ชรางกูร (น้องจีน) โรงเรียน Niva International School สอบติด Chulalongkorn University (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คณะ BSAC  ขณะเรียนอยู่ชั้น ม.4 (สอบเทียบ) ครูสอนเน้นนักเรียนจำนวนไม่เยอะ เราจึงสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากกว่าที่สถาบันก่อน และถามได้มากขึ้นค่ะ เรียนประถมศึกษาที่ Niva...