ติวเตอร์

น้องเรียนส่วนตัวที่บ้านโรงเรียนมาแตร์เดอี  สอนพิเศษจนสอบติด โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวันเมื่อมัธยมต้น และสอบติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเมื่อมัธยมปลาย (410 คนแรกสายวิทย์ - คณิต) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนมาแตร์เดอี  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน  เกรดเฉลี่ย 3.97 เกียรติประวัติ (มีหลักฐานรางวัลจริง สามารถติดต่อขอดูได้ที่ ครู top) สอบติด ม.4...

นางสาวภัสนันท์  โชติสกุล (น้องแนน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะแพทยศาสตร์ สอบผ่าน neuro ใน blog ของ musculo หลังมาเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ เหตุผลที่เลือกและประทับใจเกี่ยวกับคณะนี้ อยากเป็นหมอ !! ไม่รู้ดิ มันตอบโจทย์ความต้องการชีวิตมั้งคะ

นางสาว จนัสธา นิตยสุทธิ (น้องแพร) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนไม่ตกและได้คะแนนดีขึ้น หลังมาเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสตรีวิทยา2 เกรดเฉลี่ยรวม 3.98 ตอนนี้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ห้อง 937  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90 เกียรติประวัติ สอบติด ป.1...

นางสาว จอมขวัญ พงศ์พฤกษทล (น้องจอม) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนไม่ตกและได้คะแนนดีขึ้น หลังมาเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอุดมศึกษา/โรงเรียนเลิศหล้า เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสตรีวิทยา2 เกรดเฉลี่ยรวม 3.99 ตอนนี้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ห้อง 937  เกรดเฉลี่ยรวม 3.87 เกียรติประวัติ สอบติด ป.1...

นายพิรุฬห์  สมสุขสวัสดิ์กุล (น้องพีท) โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ ที่ Poznan university of medical sciences (ประเทศโปแลนด์) เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอัสสัมชัญ  แผนกประถม   เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ  แผนกมัธยม   เกรดเฉลี่ยรวม 3.89 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก (ม.4...

นายชนัญญู  สุศรีวรพฤฒิ (น้องอะตอม) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ เกรดเฉลี่ยรวม 3.98 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยรวม 3.96 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้อง king  เกรดเฉลี่ยรวม 3.98 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรติประวัติ สอบติดสอวน.ชีววิทยา ค่าย 1 สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา...

น้องอุ๋ม  เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ คะแนนฟิสิกส์ที่ไปสอบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ดี เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ ได้ทำโจทย์เยอะทำให้มั่นใจมากขึ้น ความรู้สึกหลังมาเรียนกับครูพี่...

นางสาว ปัณฑิตา สิรินันทน์ (น้องpurse) โรงเรียนสารสาสน์ เรียนแล้วสอบในโรงเรียนผ่านและได้คะแนนดีขึ้นมากๆ เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม เกรดเฉลี่ยรวม 3.40 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ห้อง king (วิทย์ – คณิต) เกรดเฉลี่ยรวม 3.33 เกียรติประวัติ สอบติด ป.1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สอบติด  ม.1 ...

นางสาว ศิรดา พัฒนพัวพันธุ์ (น้องแป้ง) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สอบติดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง  เกรดเฉลี่ยรวม  4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง เกรดเฉลี่ยรวม 3.70 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ เพราะต้องการครูที่สามารถชี้แจงข้อผิดพลาดของเราได้จริงๆก่อนสอบค่ะ