สอบติด

นางสาวธีมา  พงศ์พฤกษทล (น้องธีม) โรงเรียนสตรีวิทยา2 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอุดมศึกษาและโรงเรียนเลิศหล้า  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ชั้น ม.6 ห้อง EP(English...

นายพัสกร  โรจนมังคลาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  เกรดเฉลี่ยรวม 3.80 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ม.6 ห้อง 3 ปัจจุบันเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เกียรติประวัติ สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สอบติด ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู...

น.ส.สรัลพร วิชญชาติ (น้องเกรซ) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สอบแอดมิชชั่นติด คณะครุศาสตร์ เอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  ชั้น ม.6 ห้อง 4 เกรดเทอมนี้ 3.42 สอบแอดมิชชั่นติด คณะครุศาสตร์ เอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ประเทศไทย  

น้องบุ้ค โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEP-TEPE , Thammasat University ) เรียนระดับมัธยมศึกษาที่  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เกรดเฉลี่ยรวม โรงเรียน Raffles international school , Behror , India...

นาย วรัตถ์  แสงสุวรรณถาวร  (น้องทาม) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระบบรับตรง) โครงการ TEP & TEPE (นานาชาติ) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.89 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4...

นางสาวจิรญา  ชัยประภา (น้องเบนซ์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 9  ครูพี่topสอนสนุก เข้าใจในสิ่งที่เราสงสัย แก้ปัญหาได้ตรงจุด  ที่สำคัญคะแนนสอบดีขึ้น มั่นใจมากขึ้นค่ะ เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เกียรติประวัติ ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 9 ได้รับรางวัล...

นาย สิทธิโชค  สงวนศฤงคาร (น้องทอย) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ห้อง English program (EP) เรียนกับครูพี่ top แล้ว  รู้สึกไม่เครียด สนุก ไม่น่าเบื่อ  เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  ห้อง...

นางสาวศริญญา  โชติกะสุภา (น้องซี) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ครูสอนเข้าใจดี  โจทย์บางข้อสามารถทำได้ง่ายกว่าที่ครูที่โรงเรียนสอน และมักมีวิธีคิดลัดและวิธีการจำดีๆค่ะ เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  เกรดเฉลี่ยเทอมนี้ 3.57 ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เกียรติประวัติ สอบติด ม.1 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สอบติด ป.1 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ กังวลว่าจะสอนเข้าใจหรือเปล่า ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่...

นายศิขริน  โชติกะสุภา (น้องซัน) โรงเรียนสุทธิวราราม รู้สึกเข้าใจมากขึ้นจากที่ไม่รู้อะไรเลย สอนดี สอนแบบเจาะจงเนื้อหาในส่วนที่ไม่รู้ ไม่ใช่สอนแบบรวมๆทั้งหมด ทำให้ประหยัดเวลา ที่สำคัญกำหนดความเร็วความเข้าใจได้ตามผู้เรียนครับ เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เกียรติประวัติ สอบติด ม.1 โรงเรียนสุทธิวราราม สอบติด ป.1 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top ผมได้เรียนกวดวิชามาก่อนแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง ผมเลยอยากลองว่าครูจะสอนผมรู้เรื่องไหม ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่...

นางสาวภัสนันท์  โชติสกุล (น้องแนน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะแพทยศาสตร์ สอบผ่าน neuro ใน blog ของ musculo หลังมาเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ เหตุผลที่เลือกและประทับใจเกี่ยวกับคณะนี้ อยากเป็นหมอ !! ไม่รู้ดิ มันตอบโจทย์ความต้องการชีวิตมั้งคะ