สอบเปลี่ยนสาย

นาย ณัฐภัทร  โกสีย์ (น้องนัท) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) สายวิทย์ – คณิต สามารถสอบเปลี่ยนสายจากสายศิลป์ - คำนวณ เป็น วิทย์ – คณิต ชั้นม.4 หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมตอนต้นที่...

นาย สรวิศ  ชลศรีศรัณย์  (น้องวิทย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 สายวิทย์ – คณิต  สามารถสอบเปลี่ยนสายได้จากสายศิลป์ – คำนวณ เป็น สายวิทย์ – คณิต (เนื่องจากเกรดไม่ถึงเกณฑ์) หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม...