หลังจากเรียนกับครูพี่ top

นาย ณัฐภัทร  โกสีย์ (น้องนัท) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) สายวิทย์ – คณิต สามารถสอบเปลี่ยนสายจากสายศิลป์ - คำนวณ เป็น วิทย์ – คณิต ชั้นม.4 หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมตอนต้นที่...

นาย ธนกร  บูรพศิขริน (น้องป๊อก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  เกรดเฉลี่ยรวม 3.44 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.51 เรียนมัธยมปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกียรติประวัติ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนกับครูพี่ top สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่...