เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

นาย ณัฐภัทร  โกสีย์ (น้องนัท) โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) สายวิทย์ – คณิต สามารถสอบเปลี่ยนสายจากสายศิลป์ - คำนวณ เป็น วิทย์ – คณิต ชั้นม.4 หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เรียนมัธยมตอนต้นที่...

นาย ศุภโชติ  คชวงษ์  (น้องบุ้ค) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องศิลป์ – คำนวณ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลังจากเรียนพิเศษกับครูพี่ top) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนนราทร เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องศิลป์ – คำนวณ เกียรติประวัติ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลังจากเรียนพิเศษกับครูพี่ top) สอบติด ม.1...