เข้าใจ

นางสาวธีมา  พงศ์พฤกษทล (น้องธีม) โรงเรียนสตรีวิทยา2 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สอบติดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนอุดมศึกษาและโรงเรียนเลิศหล้า  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ชั้น ม.6 ห้อง EP(English...

นางสาว นุชนาฏ  วู (น้องเคโร๊ะ) สอบติด ม.4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ครูพี่ top สอนดี เข้าใจ และก็ตลกดีด้วย เรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เกียรติประวัติ สอบติด ม.4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ เรียนไม่รู้เรื่อง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top...