โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

นางสาว สาธิดา  ชนะธุรการนนท์ (น้องยิ้ม) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.6 ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.73 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คะแนนเพิ่มจาก 50 คะแนนกว่าๆ เป็น 60 คะแนนกว่าๆ (ซิ่วจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์...

น้องอุ๋ม  เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ คะแนนฟิสิกส์ที่ไปสอบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ดี เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ ได้ทำโจทย์เยอะทำให้มั่นใจมากขึ้น ความรู้สึกหลังมาเรียนกับครูพี่...