โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เด็กหญิง ปาลิดา  ปุณนุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  รู้สึกดีใจที่มาเรียน  รู้สึกเข้าใจโจทย์ต่างๆได้ดี  ครูพี่ top สามารถอธิบายให้เข้าใจได้และสอนได้อย่างไม่น่าเบื่อ ปัจจุบันเรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.87 เกียรติประวัติ สอบติด ป.1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ไม่ค่อยเก่งเลขเท่าไหร่ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top...