โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นาย ชยากร  ชมพูนุช  (น้องอับดุล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 ห้อง 3 (ห้อง king) เกรดเทอมนี้ 4.00 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ ...

นางสาว ณิชารัศม์ ธิติธนพงศ์ (น้องมายด์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง king สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ใกล้สอบแล้วแต่เรียนโรงเรียนกับกวดวิชาที่อื่นมาแล้วยังจับ concept ไม่ได้ค่ะ เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ พี่...

นาย ธนกร  บูรพศิขริน (น้องป๊อก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  เกรดเฉลี่ยรวม 3.44 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 3.51 เรียนมัธยมปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกียรติประวัติ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนกับครูพี่ top สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่...

นาย ชัยพิสิทธิ์  พิสิษฐกุล  (น้องเต้) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง gifted (ห้องความสามารถพิเศษทางวิชาการ)  ครูพี่ top จะสามารถแก้ไขให้เราได้ตรงจุดๆนั้น ส่วนสถาบันอื่นๆอาจสอนเร็วไปบ้างก็ช้าไป ไม่เข้าใจถามไม่ได้ครับ   ตอนแรกที่เรียนกับพี่ top ยังไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์พอสมควรครับ  ตอนหลังที่เรียน ทำคณิตได้คล่องแคล้วครับและสามารถทำให้ผมสอบได้คะแนน O – net...

น้องโอปอล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบติดค่ายสอวน.ชีววิทยา ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบติดค่ายสอวน.ชีววิทยา เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ ต้องการสอบเข้าชั้นมัธยมปลาย รร.เดิมให้ได้ห้องกิฟท์ค่ะ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ ตื่นเต้นค่ะ 55+ นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ ชอบ : ครู top...

นาย ศุภโชติ  คชวงษ์  (น้องบุ้ค) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องศิลป์ – คำนวณ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลังจากเรียนพิเศษกับครูพี่ top) เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนนราทร เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องศิลป์ – คำนวณ เกียรติประวัติ ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลังจากเรียนพิเศษกับครูพี่ top) สอบติด ม.1...

นาย สรวิศ  ชลศรีศรัณย์  (น้องวิทย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 สายวิทย์ – คณิต  สามารถสอบเปลี่ยนสายได้จากสายศิลป์ – คำนวณ เป็น สายวิทย์ – คณิต (เนื่องจากเกรดไม่ถึงเกณฑ์) หลังจากเรียนกับครูพี่ top เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม...

นางสาว ณนันท์ บุญรักษา (น้องเมย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (รับตรงโครงการ  ศรีตรังทอง) เรียนประถมศึกษาที่  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เกรดเฉลี่ยรวม 3.97 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ยรวม 3.96 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้อง king  เกรดเฉลี่ยรวม 3.89 สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (รับตรงโครงการ ...

นางสาว ปราณปรียา  สามะสุทธิ (น้องดาต้า) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้อง King  เริ่มเรียนเพราะตกฟิสิกส์ แต่พอเรียนแล้วคิดว่าทำไมไม่มาเรียนตั้งแต่แรก เข้าใจในฟิสิกส์มากขึ้น สามารถทำโจทย์ยากๆได้แม้ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้ตลอด และทำโจทย์ได้หลากหลาย  เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนปิยะจิตวิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.94 เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...

นางสาว จิรดา ปราบแก้ว (น้องจิ๊บ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนมาเรียลัย  เกรดเฉลี่ยรวม 3.96 เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม  3.86 เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง Queen สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถสอบเข้าได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ ระบบรับตรง) เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่...