ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  วิสัยทัศน์ เตรียมอุดมศึกษา  พระเกี้ยว เตรียมอุดมศึกษา

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท ติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนนี้เดิมสังกัดอยู่กับจุฬาลงกรณ์ และเตรียมนักเรียนแผนกต่างๆ ไว้สำหรับเข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ สภามหาวิทยาลัยได้ลงมติให้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๐ โรงเรียนเปิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๘๐ และนักเรียนเริ่มเรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน

การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

*      กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น            วิทย์ – คณิต

*      กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น            ภาษา – คณิต (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)

*      กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น            ภาษา – ภาษา (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น สเปน จีน)

 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนที่ ๒ เป็นสาระการเรียนรู้ที่จัดเพิ่มเพื่อตอบสนอง

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ง

จัดแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มดังนี้

๑.  กลุ่มคอมพิวเตอร์

๒.  กลุ่มวิทย์–คณิต ประยุกต์

๓.  กลุ่มบริหารจัดการ

๔.  กลุ่มคุณภาพชีวิต

๕.  กลุ่มภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน

เกณฑ์การรับนักเรียน

กลุ่มประเภทสอบคัดเลือก จำนวน 1,110 คน

 

วิทย์–คณิต จำนวน 750 คน
ภาษา–คณิต จำนวน 110 คน
ภาษา–ฝรั่งเศส จำนวน 65 คน
ภาษา–เยอรมัน จำนวน 60 คน
ภาษา–ญี่ปุ่น จำนวน 60 คน
ภาษา–สเปน จำนวน 25 คน
ภาษา–จีน จำนวน 40 คน

 

การสมัครสอบ

เปิดรับสมัคร ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

สอบ ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี

ประกาศผล ต้นเดือนเมษายนของทุกปี

วิชาที่ใช้สอบ แบ่งตามสายที่ต้องการเรียน คือ

1. วิทย์-คณิต   สอบ 5 วิชา: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกซ์,เคมี,ชีวะ) ภาษาอังกฤษ(ฉบับ1) ภาษาไทย(ฉบับ1) และสังคม

2. ภาษา-คณิต สอบ 4 วิชา: คณิตศาสตร์ อังกฤษ (ฉบับ1) ภาษาไทย (ฉบับ1,2) และสังคม

3. ภาษา-ภาษา สอบ 3 วิชา: อังกฤษ (ฉบับ1) ภาษาไทย(ฉบับ1,2) และสังคม

ช่วงเช้าสอบ: คณิตศาสตร์ 50 ข้อ , สังคม 25 ข้อ , ภาษาไทย 25 ข้อ(สังคม-ไทย อยู่ในชุดเดียวกัน ใช้เวลารวม 2 ชม 30 นาที)

ช่วงบ่ายสอบ: ภาษาอังกฤษ 50 ข้อ, วิทยาศาสตร์ 50 ข้อ (ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์กายภาพและอวกาศ ใช้เวลารวม 2 ชม 30 นาที)

 

ที่มา: http://www.triamudom.ac.th/

 

สอนเฉพาะวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ , วิทยาศาสตร์กายภาพและอวกาศ)

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย