ติวสอบเข้าแพทย์-ทันตแพทย์-สัตวแพทย์

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกในระบบรับตรง กสพท.59 

ในการรับตรง กสพท. ปี 59 นี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีความพิเศษมากกว่าทุกๆ ปี เพราะมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมระบบคัดเลือกด้วย โดยเปิดรับนักศึกษา ในคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 1,592 ที่นั่ง กวดวิชา kru-top ก็รีบนำรายละเอียดมาอัพเดทให้น้องๆ ได้รู้ก่อนใคร จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ

คณะที่เปิดรับ
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 20 คน
– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 200 คน
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 25 คน
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 65 คน
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับ 30 คน
– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 148 คน
– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 260 คน
– วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) รับ 50 คน
– วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) รับ 15 คน
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 180 คน
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 20 คน
– คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับ 70 คน
– วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (ชาย) รับ 60 คน
– วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (หญิง) รับ 40 คน
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับ 15 คน
– คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 85 คน
– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 80 คน
– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 40 คน
– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 10 คน
– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 25 คน
– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 10 คน
– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 24 คน
– คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 40 คน
– คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ 40 คน
– คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 10 คน
– คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 10 คน
– คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รับ 10 คน
– คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 10 คน

 

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญปี 2559 คร่าวๆ

กำหนดการคร่าวๆ สอบ 9วิชาสามัญ

 

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญปี 2559 แบบละเอียด

กำหนดการ รายละเอียด
1 – 31 ส.ค. 2558
1 ส.ค.- 5ก.ย. 2558
สมัคร กสพท. ทาง www9.si.mahidol.ac.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ
จนถึง 18 ก.ย. 2558 ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ (7 วันหลังชำระเงิน)
1 – 20 ต.ค. 2558 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ
7 พ.ย. 2558 สอบวิชาเฉพาะแพทย์
ประมาณ 14 ธ.ค. 2558 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
26 – 27 ธ.ค. 2558
9 ก.พ. 2559
สอบ 9 วิชาสามัญ
ประกาศคะแนน 9 วิชาสามัญ
7 มี.ค. 2559 กสพท.ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์
ในโควตา/โครงการพิเศษ จากสถาบันอื่นๆ และ
ลบชื่อออกจากระบบ กสพท.
ประมาณ 11 มี.ค.2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
14-28 มี.ค.2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
ประมาณ 22 เม.ย. 2559 ส่งรายชื่อให้ สอท.เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Clearing house

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 แต่คาดว่าจะจบก่อนมิถุนายน 2559 ผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ต้องศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าสายวิทย์ เท่านั้น ส่วนคณะแพทยศาสตร์ น้องๆ สายศิลป์ สายอาชีพ และเทียบเท่ายังสามารถสมัครได้ตามปกติครับ
– มีสัญชาติไทย
– ไม่ใช่คนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรที่จะสมัครสอบ (ยกเว้นลาออกก่อน 15 สิงหาคม 2558) แต่สามารถสมัครสอบในหลักสูตรอื่นได้ เช่น แพทย์ สมัคร ทันตะฯ , ทันตะฯ สมัคร แพทย์ , สัตวฯ สมัคร แพทย์ เป็นต้น
– ไม่ได้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ลาออกก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2558 และคนที่คาดว่าจะจบอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558
– ไม่ใช่คนที่ติดรอบโควตาและรับตรงของสถาบันต่างๆ แล้ว

 

วิชาที่ใช้ในการสอบเข้าแพทย์ กสพท. และ น้ำหนักคะแนนในแต่ละวิชา

วิชาที่ใช้สอบเข้าแพทย์ กสพท.

  เรื่องน่ารู้ กสพท.59 (จากการแถลงข่าว)  

– ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครทางไปรณีย์ไปให้ทาง กสพท. แต่ต้องสั่งพิมพ์และเก็บเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมด แล้วนำมาให้กับทางคณะ/สถาบัน ตรวจสอบหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
– สัดส่วนการสอบคัดเลือก กสพท.ปี 59 ประกอบด้วย คะแนนวิชาสามัญ (70%) และวิชาเฉพาะ (30%) เหมือนเดิม พร้อมทั้งมีเกณฑ์ O-NET ไม่ต่ำกว่า 60% แต่ไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนน

– ศ.พญ.บุญมี  สถาปัตยวงศ์ ประธานอนุกรรมการการสอบคัดเลือกฯ ระบุว่าข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาแต่ละสถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนมากจะมีจำนวนมากขึ้น แต่ไม่ลดลง

– สิ่งที่ทาง กสพท. เน้นย้ำมากที่สุด คือรูปถ่าย ควรเป็นรูปที่ถูกต้องตามที่ กสพท.กำหนด และเอกสารสำเนาที่อัพโหลด ต้องลงลายมือชื่อและนามสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง

        – กสพท. ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถยื่นคำร้องขอพิจารณาสมัครสอบ เป็นรายบุคคลได้
     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www9.si.mahidol.ac.th
– ประกาศ กสพท.ฉบับที่ 1/2559  คลิกที่นี่ !
– สถิติคะแนนสอบกสพท. คลิกที่นี่ !

สอนเฉพาะวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ)

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

รับสอนพิเศษอนุบาล รับสอนพิเศษประถมศึกษา รับสอนพิเศษมัธยมศึกษาตอนต้น รับสอนพิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย  รับสอนพิเศษบุคคลทั่วไป  ตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน ติวเตอร์ กวดวิชา รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าจุฬา ธรรมศาสตร์ สอบสมาร์ทวัน-ทู ติวสอบตรง จุฬา ธรรมศาสตร์ รับสอน smart1 Gat Pat O-Net Admidsion สอนพิเศษ สอบเข้าม.1 สอบเข้าม.4 เตรียมอุดม มหิดลอินเตอร์ ธรรมศาสตร์อินเตอร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ รับติวสอบตรงเข้าจุฬาอินเตอร์ ตัวต่อตัว เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เรียนพิเศษฟิสิกส์ เรียนพิเศษเคมี เรียนพิเศษคณิตประถม เรียนพิเศษชีวะ เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรียนพิเศษเลข เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ รับสอนCU-AAT รับติวเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รับติวเพื่อสอบ สอวน รับติวเพื่อสอบ พสวท รับติวเพื่อสอบ กสพท TUTOR

ติวเตอร์ , สอนพิเศษ , เรียนพิเศษ , รับสอนพิเศษ , กวดวิชา , รับสอนพิเศษตามบ้าน , ติวสอบ ,  เรียนพิเศษที่บ้าน , โรงเรียนสอนพิเศษ , เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ , ติวPAT , ที่เรียนพิเศษ , เรียนพิเศษตัวต่อตัว , สอนพิเศษตัวต่อตัว , ติวสอบเข้าม.1 , ติวสอบเข้าม.4 , สอนพิเศษที่บ้าน , รับจ้างสอนพิเศษ , ครูสอนพิเศษ , หาคนสอนพิเศษ , ติวเข้าจุฬา , ติวตามบ้าน , สอนที่บ้าน

ธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์, เกษตรศาสตร์, มหิดล

ติวสอบ ติวเข้ม ติวเตรียมสอบกลางภาค ปลายภาค ติวเพิ่มเกรด ติววิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ , ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้าม. ติวเข้าม.4 ADMISSION SMART1 PAT สอบตรงที่ต่างๆ ติวเข้มสอบ Admission ติวเข้ม สอบรับตรง ทุกมหาลัย ติวเข้ม 7 วิชาสามัญ 9วิชาสามัญ ติวเข้มสอบ SMART 1 SAT SAT2

สอนพิเศษ สอน ติว ตัวต่อตัว สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวเตอร์ ติวเตอร์สอนพิเศษ หาติวเตอร์ ติวเข้าสาธิต และโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ

ครูสอนพิเศษตามบ้าน หรือสถานที่ที่ต้องการ  รับสอนพิเศษ, สอนพิเศษที่บ้าน, สอนพิเศษ ตามบ้าน, สอนพิเศษตัวต่อตัว, ติวเตอร์ตามบ้าน, ติวเตอร์สอนตามบ้าน, ติวเตอร์ตัวต่อตัว, ติวเตอร์สอนพิเศษ, รับสอนพิเศษตามบ้าน, รับสอนพิเศษที่บ้าน, เรียนพิเศษ ตัวต่อตัว, ครูสอนพิเศษตามบ้าน, หาครูสอนพิเศษ ตามบ้าน, หาติวเตอร์ สอนพิเศษ, รับจ้างสอนพิเศษ , รับติวเตอร์สอนพิเศษ, ครูสอนพิเศษที่บ้าน, เรียนตัวต่อตัว, ติวเตอร์ตัวต่อตัว, ติวตัวต่อตัว, ติวข้อสอบ, ติวเตรียมสอบ, ติวเพิ่มเกรด, ติวเสริม, สอนตัวต่อตัว,  กวดวิชา, สอนพิเศษ คณิต, สอนพิเศษ วิทย์, สอนพิเศษ ฟิสิกส์, เรียนพิเศษ เคมี, ติวข้อสอบ, ติวสอบเข้า

ติวสอบ รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษ ติวสอบเข้าม.1 ม.4 เรียนพิเศษที่บ้าน รับจ้างสอนพิเศษตัวต่อตัว ติวเข้าจุฬา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ติวสอบ IGCSE ติวสอบ Ged ติวสอบ O-Net PAT ติวสอบ SAT ติวสอบ CU-AAT

รับสอนพิเศษตามบ้าน ตามห้าง  ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาล-วัยทำงาน ทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์ IGCSE หลักสูตร English program เรียนตัวต่อตัว
เรียนเดี่ยว หรือเรียนเป็นกลุ่มจะเรียนสั้น เรียนยาว
หรือเรียนติวสอบแค่ครั้งเดียว ทางเรายินดีให้บริการ

ติวเข้าสาธิตจุฬาฯ ,ติวเข้าสาธิตปทุมวัน,ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา,ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบ,ติวเข้าโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี),ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ