ติวสอบ A-level (Math-Science)

A-Level คืออะไร?

ติวสอบ A-level

A-Level ย่อมาจาก General Certificate of Education (GCE) Advanced Level เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนใช้ในระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ หลักสูตร A-Level เป็นหลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย AS-Level (Advanced Subsidiary Level) สำหรับนักเรียน Year 12 และ A2-Level (Advanced Level) สำหรับนักเรียน Year 13

ผลสอบ A-Level

ผลการสอบมี 6 ระดับคือ A*, A, B, C, D และ E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 6 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางมหาวิทยาลัยอาจรับเฉพาะนักเรียนที่ได้คะแนนระดับ A และ B เท่านั้น ผลสอบ A Level นี้จะเป็นเกณฑ์ที่สถานศึกษาใช้ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจำเป็นต้องสอบราย วิชา A Level อย่างน้อย 3 วิชา

เรียน A-Level วิชาอะไรดี?

การเลือกวิชาระดับ A-level เราควรจะทราบว่าเราต้องการเรียนคณะอะไรในระดับปริญญาตรี หลังจากนั้นเราจึงเลือกวิชา A-level ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำหนดว่านักศึกษาต้องมีผล A-level เกรด BBA วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ดังนั้นวิชาที่จะต้องเลือกในระดับ A-level คือ วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และต้องทำคะแนนให้ได้ BBA ส่วนคณะที่ไม่ได้กำหนด เช่น คณะบริหารธุรกิจ ควรเป็นพื้นฐานวิชาที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เราควรเลือกวิชาใน A-level เช่น Business Studies, คอมพิวเตอร์ หรือ คณิตศาสตร์

เรียนกวดวิชา A-level ที่ไหนดี??

ที่สถาบันกวดวิชาครูพี่ top (กวดวิชา kru-top) ของเรามีความเป็นกันเอง และตั้งใจเอาใจใส่น้องๆเป็นอย่างดีทำให้มั่นใจได้ว่าน้องๆที่มาเรียนทุกคนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นการเรียนอย่างเข้าใจ (รู้จริงไม่ใช่รู้จำ) พี่ๆแต่ละคนจะมีรูปแบบการสอนที่ไม่น่าเบื่อ ทำให้น้องๆเรียนได้อย่างสนุกและสบายใจ โดยทางเรามีแนวความคิดที่ว่า น้องๆจะเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุดในบรรยากาศในการเรียนที่สบายๆไม่เครียดมากจนเกินไป

วิชาที่ทางสถาบันกวดวิชาครูพี่ top (กวดวิชา kru-top) เปิดสอนได้แก่

  • Mathematics (C1, C2, C3, C4, S1, S2, M1, M2, FP1, FP2, P1, P2, P3)
  • Physics
  • Biology
  • Chemistry

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย เลข คณิต คณิตศาสตร์ วิทย์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ชีววิทยา