ติวสอบ CU-AAT (Math)

CU-AAT คืออะไร?

CU-AAT ย่อมาจาก Chulalognkorn University Academic Aptitude Test หรือ ข้อสอบความถนัดทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดระดับความสามารถทางวิชาการสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือ ระดับเทียบเท่า สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี(Bachelor’s Degree) ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ (Inter)

ข้อสอบ CU-AAT ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ข้อสอบ CU-AAT (ซียูแอท) ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นวิชาเลข(Maths) และ อังกฤษ(English) ส่วนละ 800 คะแนนจึงมีคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน

1. Maths

เวลาในการสอบ 70 นาที
จำนวนข้อสอบ 55 ข้อ
ข้อสอบเลขนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยจะวัดระดับในแต่ละส่วนดังนี้

 • Arithmetic เลขคณิต
 • Algebra พีชคณิต
 • Geometry เรขาคณิต
 • Problem solving แก้ปัญหา

**ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ**

2. English (Verbal)

เวลาในการสอบ 70 นาที
จำนวนข้อสอบ 55 ข้อ
ข้อสอบอังกฤษนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยจะวัดระดับในแต่ละส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1: Critical Reading

 • Sentence completions
 • Passage-based reading

ส่วนที่ 2: Writing 

 • Improving sentences
 • Identifying sentence errors
 • Improving paragraphs

ซึ่งจะวัดทักษะในด้านต่อไปนี้

 • Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
 • Finding the meaning of vocabulary in context
 • Identifying sentence errors
 • Improving sentences and paragraphs

**ไม่สามารถนำ Dictionaries เข้าห้องสอบได้**
**ข้อสอบทั้งหมดเป็น Multiple choices**
**หากทำข้อสอบผิดจะถูกหัก 0.25 คะแนน หากเว้นคำตอบไว้จะไม่ถูกหักคะแนน**

สอบ CU-AAT ได้เมื่อใด?

ในทุกๆปีจะมีการสอบ 6 ครั้ง(รอบปกติ 4 ครั้งรอบพิเศษ 2 ครั้ง)โดยสามารถสมัครสอบได้ที่  www.atc.chula.ac.th
สถานที่สอบคือที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลคะแนนจะประกาศภายหลังจากการสอบ 3 อาทิตย์ โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสอบผ่านทาง Website คะแนนจะถูกส่งเข้า email ของผู้เข้าสอบทุกๆคนด้วย ผลคะแนนสามารถใช้และมีผลอยู่ได้ 2 ปี
ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CU-AAT

1. สามารถเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุดได้
2. ข้อสอบที่ใกล้เคียงกัน และ ใช้แทนกันได้คือ SAT
3. SAT มีข้อสอบอังกฤษที่ยาก แต่เลขง่ายกว่า ส่วนข้อสอบ CU-AAT มีข้อสอบอังกฤษที่ง่ายกว่า แต่เลขยากกว่า

 

CU-AAT – Chulalongkorn University Academic Aptitude Test

Introduction

The CU-AAT is an academic aptitude test developed by Chulalongkorn University. It is designed for students who wish to enter English and international Bachelor’s programs at Chulalongkorn University. The CU-AAT assesses the candidate’s math and English skills, including critical reading, writing and verbal skills.

What is tested?

The CU-AAT is divided into two sections, the math section and the verbal section. The verbal section is further divided into the critical reading and writing sections.

 1. Math: The math section covers the following topics:
 2. Arithmetic
 3. Algebra
 4. Geometry
 5. Problem solving

The math section consists of a total of 55 questions and has to be completed inside of 70 minutes. Note that only non-programmable/non-graphic calculators are allowed during the exam.

 1. Verbal: The verbal section covers questions assessing the candidate’s ability to
 2. Understand how the different parts of a sentence fit logically together
 3. Finding the meaning of vocabulary in context
 4. Identifying sentence errors
 5. Improving sentences and paragraphs

The verbal section, moreover, includes a critical reading and writing section.

2.1 Critical Reading: The critical reading section includes questions covering sentence completion and passage-based reading.

2.2  Writing: The writing section comprises of questions asking the candidate to improve sentences.

The verbal section consists of a total of 55 questions which have to be answered inside of 70 minutes. Dictionaries are not allowed during the test and each wrong answer leads to a deduction of 0.25 points of the total score.

 

The CU-AAT encompasses a total of 110 questions, and the total test duration is 140 minutes. All questions are posed as multiple-choice. Candidates can use the test results for application up to two years after the test date. They are allowed to take the test more than once to achieve the best possible results. However, candidates should make sure to have their test results ready at the beginning of the year for admission to Chulalongkorn University.

For more information on the CU-AAT and test registration, please visit the website of the Chulalongkorn University Academic Testing Center.

 

 

ในส่วนของ CU-AAT เราสอนเฉพาะ part Maths

 • Arithmetic เลขคณิต
 • Algebra พีชคณิต
 • Geometry เรขาคณิต
 • Problem solving แก้ปัญหา

 

 

 

สอนโดย  อดีตนักศึกษาแพทย์มหิดลชั้นปีที่ 6 (extern) ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูพี่ top และประกอบกิจการส่วนตัว

ติดต่อ tel : 08-4455-0520
www.kru-top.com
E-mail : topne_911@hotmail.com
kru_top@live.com
Line ID : toffykung 123
Instagram : tutortop

 

อ่านประวัติผู้สอนเต็มๆ คลิกที่นี่

ความเห็นจากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จหลังจากมาเรียนกับครูพี่ top คลิกที่นี่

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย เลข คณิต คณิตศาสตร์