Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นาย ชยากร ชมพูนุช (น้องอับดุล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชยากร  ชมพูนุช  (น้องอับดุล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เกรดเฉลี่ยรวม 4.00

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.4 ห้อง 3 (ห้อง king) เกรดเทอมนี้ 4.00

สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

เกียรติประวัติ

 • คะแนนสูงสุดของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
 • คะแนนสูงสุดของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
 • สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง King
 • เกรด 4.00 และคะแนนคณิตศาสตร์ 98 จาก 100 คะแนน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • เกรด 4.00 และคะแนนฟิสิกส์ 90 จาก 100 คะแนน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • เกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น 2 ใบ
 • สอบติด ป.1 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

 • เพราะเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ไม่เข้าใจเท่าที่ควร

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

 • เค้าเป็นใครมาจากไหน จะสอนโอเคไหม และจะรู้เรื่องไหมนะ (ผมเป็นคนหัวช้า)

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

 1. คุณครูสนใจเด็กที่เรียน
 2. คุณครูเป็นกันเองกับนักเรียน
 3. สามารถติดต่อคุณครูได้ในปัญหาแบบฝึกหัดที่ยังติดค้างในใจ
 4. คุณครูใจเย็นเวลาสอนเนื่องจากผมเป็นคนเข้าใจช้า
 5. ได้คะแนนสอบดีขึ้น และเข้าใจเนื้อหาแบบเรียนมากขึ้น

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

 • ยังไม่พบสิ่งที่ไม่ชอบครับ พี่เป็นกันเองดี ไม่เน้นจำสูตรลัด เน้นความเข้าใจ

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

 • ยังไม่แน่ใจครับ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

 1. ที่นี่สนใจเด็กที่เรียนว่าเข้าใจหรือไม่
 2. ไม่รีบเร่งให้จบคอร์สจนเกินไป

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังจากมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

 • คุณครูน่ารักครับ และภูมิใจในตัวพี่เค้าที่ได้มาเรียนด้วย พี่เค้าสอนเข้าใจ

 

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply