Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เด็กหญิง ปาลิดา ปุณนุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รู้สึกดีใจที่มาเรียน รู้สึกเข้าใจโจทย์ต่างๆได้ดี ครูพี่ top...

เด็กหญิง ปาลิดา  ปุณนุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  รู้สึกดีใจที่มาเรียน  รู้สึกเข้าใจโจทย์ต่างๆได้ดี  ครูพี่ top สามารถอธิบายให้เข้าใจได้และสอนได้อย่างไม่น่าเบื่อ

ปัจจุบันเรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  เกรดเฉลี่ยรวม 3.87

เกียรติประวัติ

  • สอบติด ป.1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • ไม่ค่อยเก่งเลขเท่าไหร่

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • รู้สึกดีใจที่มาเรียน

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • รู้สึกเข้าใจโจทย์ต่างๆได้ดี

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

  • สอนดี เข้าใจ

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • สิ่งที่ชอบ : ครูพี่ top สามารถอธิบายให้เข้าใจได้และสอนได้อย่างไม่น่าเบื่อ เช่นมีการพูดคุยกันบ้าง เล่าเรื่องต่างๆบ้าง เป็นต้นค่ะ

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • ยังไม่มีครับ

ความแตกต่างระหว่างกวดวิชาที่เคยเรียนมากับครู top เป็นอย่างไรบ้างครับ

  • สถาบันต่างๆสอนรวมๆและสอนเร็ว แต่ครู top สอนปานกลางไม่เร็วไปและเรียนส่วนตัว

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply