Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นายธนจักร แสงสุริยงศ์ (น้องนอร์ธ) โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน สอบติดโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และทำคะแนนสูงสุดในวิชาที่ครูพี่ top สอน (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

นายธนจักร  แสงสุริยงศ์ (น้องนอร์ธ) โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน สอบติดโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และทำคะแนนสูงสุดในวิชาที่ครูพี่ top สอน (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เกรดเฉลี่ยรวม 3.90

เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปัจจุบันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

เกียรติประวัติ

  • สอบติด ม.4 Mahidol University  International  Demonsration School  (MUIDS)
  • ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS) (หลังจากมาเรียนกับครูพี่ top)
  • สอบติด ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครู top

  • เพราะมีคนรู้จักแนะนำ โดยต้องการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี สำหรับใช้สอบเรียนปริญญาตรีในต่างประเทศ , อยากเข้าใจเนื้อหาในโรงเรียนและเทคนิคการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลต่างๆในวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ความรู้สึกที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียน

  • เข้าใจเนื้อหามากขึ้นและมีเทคนิคในการทำโจทย์

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top

  • เพราะว่าเวลาเรียนแล้วรู้สึกเข้าใจมากกว่าที่อื่น มีเทคนิคการสอนที่ดี ทำให้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง มีโจทย์ต่างๆมาให้ทำ

ความแตกต่างระหว่างกวดวิชาครูพี่ top และสถาบันเหล่านั้น

  • มีแบบฝึกหัดและเทคนิคที่ดีกว่าครับ ที่สำคัญจากเมื่อก่อนตกเลขและวิทย์แต่เดี๋ยวนี้ได้คะแนนสูงสุดของห้องในสองวิชานี้แล้วครับ

 

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply