Home เกี่ยวกับสถาบัน เกี่ยวกับครูท๊อป

มาทำความรู้จักกับครูท๊อปกัน

คุณครู ธนพล วิชญชาติ

** ปัจจุบัน **

– เรียนจบแล้วเป็นเจ้าของกวดวิชาครูพี่ top (ติวเตอร์/สอนพิเศษ/กวดวิชา) และประกอบกิจการส่วนตัวอื่นๆ

** ระดับการศึกษา **

– สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ไม่รวมวิชาเฉพาะแพทย์สูงมากกว่าคะแนนต่ำสุดของผู้ที่สอบเข้าได้คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ซึ่งเป็นคณะแพทย์ที่มีคะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ)
– อดีตนักศึกษาชั้นปีที่ 6 (extern) ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีเกรดเฉลี่ยรวมดีเยี่ยมถึงเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Ph.D.) ถึงระดับปริญญาเอก (สละสิทธิ์ไม่ขอรับทุน)
– มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
– มัธยมศึกษาตอนต้น รร.พระโขนงพิทยาลัย

**ผลงานที่ผ่านมา **

– สอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์ ได้คะแนน 95 คะแนน (เป็นช่วงชั้นคะแนนมากที่สุดของประเทศในปีนั้น)
– สอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย วิชาเคมี ได้คะแนน 80 คะแนน (เป็นช่วงชั้นคะแนนมากที่สุดของประเทศในปีนั้น)
– คะแนนสอบเอนทรานซ์ ปี 2548 จำนวน 7 วิชา เต็ม 700 คะแนน ได้ 520 คะแนน คิดเป็น 74.29%
– สอบติดค่ายสอวน.คณิตศาสตร์และฟิสิกส์
– สอบเข้าค่ายสสวท.ฟิสิกส์ รอบที่ 2
– อันดับ 3 การแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ตัวแทนตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร. พระโขนงพิทยาลัย
– ชนะเลิศตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

**ประสบการณ์ **

– สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มานานกว่า 4 ปี
– สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มานานกว่า 4 ปี
– เคยรับสอนตามสถาบันกวดวิชาชื่อดังมาก่อนเป็นระยะเวลากว่า3 ปี

**แนวทางการสอน **

– วิเคราะห์ปัญหาของแต่ละคน
– เน้นความเข้าใจไม่ต้องท่องจำ
– ปรับพื้นฐาน ความเข้าใจจนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแม้เจอเป็นครั้งแรก
– เพิ่มเกรดในโรงเรียนและสอบแข่งขันในระดับต่างๆ

**ปรัชญา**

– สร้างพื้นฐานความรู้สู่ความสำเร็จในชีวิต

**ลักษณะการสอน**

– สามารถเรียนได้ทั้งเด็กเก่งและอ่อน เพราะครูผู้สอนเคยเป็นเด็กไม่เก่งมาก่อนจึงเข้าใจปัญหาของลูกศิษย์ที่มาเรียน สอนโดยเน้นความเข้าใจและสนุกสนาน
– มาแล้วได้ความรู้ ความสนุกและคติธรรมกลับบ้าน การดูแลติดตามเด็กใกล้ชิด (ถ้าเด็กมีความตั้งใจไม่โดดเรียน)
สอนเร็วช้าตามความต้องการของนักเรียน
– สอนเนื้อหาละเอียด บอกที่มาของสูตรต่างๆ วิเคราะห์โจทย์ สรุปเพิ่มเติม เน้นจุดสำคัญที่มักออกข้อสอบ จุดที่มักผิดพลาด สูตรลัด สูตรที่ต้องจำ สอนให้ทำโจทย์ได้แม้ไม่เคยเจอมาก่อน
– สอนด้วยความสนุกไม่เครียด บรรยากาศเป็นกันเองเหมือนพี่สอนน้อง เรียนด้วยความเข้าใจเนื้อหาแน่น
ที่มาของการสอนพิเศษ
เป็นผู้รักการสอนมาตั้งแต่เด็กโดยเริ่มสอนเพื่อนระดับชั้นเดียวกันขณะที่เรียนระดับชั้นมัธยม และสอนพิเศษหารายได้ขณะเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงรู้จุดอ่อนของนักเรียนแต่ละประเภทเป็นอย่างดี อีกทั้งเคยกวดวิชากับสถาบันชื่อดังหลายที่สมัยก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงทำให้รู้วิธีการสอนหลากหลายแนวทางและได้ประยุกต์เนื้อหาที่มีมาตรฐานจากครูท่านต่างๆมาปรับใช้สอนนักเรียนของสถาบันแห่งนี้ ทำให้นักเรียนที่เรียนมีความเข้าใจ จึงคิดสอนพิเศษเป็นรายได้เสริม อีกทั้งแบบเรียนได้ปรับตามเนื้อหาของแต่ละโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา ทำให้พูดได้ว่าที่นี่มีเนื้อหาพร้อมสอบเพื่อเพิ่มคะแนน และสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

 

Leave a Reply