Home เกี่ยวกับสถาบัน แนวทางการสอนของสถาบัน

     แนวทางการสอนของสถาบัน

แนวการสอน : สอนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สนุกน่าสนใจเสริมเทคนิค สอนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย คือสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ครูผู้สอน ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมั่นว่าตนเองมี ความสามารถ ในการเรียนรู้ สนุกน่าสนใจ คือ ปรับเนื้อหาให้น่าสนใจ สร้างบรรยากาศ การเรียนการสอนให้สนุก หรือไม่น่าเบื่อ

     เสริมเทคนิค คือ เสริมเทคนิคช่วยจำ แนะนำวิธีการช่วยให้จำ เนื้อหาได้ง่าย หรือจำได้นานไม่ลืมง่าย เสริมเทคนิคการคิดคำนวณ ฝึกให้คิดแก้ปัญหา เองได้ โดยจัดให้มีประสบการณ์ทำโจทย์ให้มาก จากประสบการณ์นี้ นักเรียนจะสามารถพัฒนา วิธีคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสม

“สามารถเรียนได้ทั้งเด็กเก่งและอ่อน เพราะครูผู้สอนเคยเป็นเด็กไม่เก่งมาก่อนจึงเข้าใจปัญหาของลูกศิษย์ที่มาเรียน สอนโดยเน้นความเข้าใจและสนุกสนาน มาแล้วได้ความรู้ ความสนุกและคติธรรมกลับบ้าน การดูแลติดตามเด็กใกล้ชิด (ถ้าเด็กมีความตั้งใจไม่โดดเรียน) สอนเร็วช้าตามความต้องการของนักเรียน สอนเนื้อหาละเอียด บอกที่มาของสูตรต่างๆ วิเคราะห์โจทย์ สรุปเพิ่มเติม เน้นจุดสำคัญที่มักออกข้อสอบ จุดที่มักผิดพลาด สูตรลัด สูตรที่ต้องจำ สอนให้ทำโจทย์ได้แม้ไม่เคยเจอมาก่อน สอนด้วยความสนุไม่เครียด บรรยากาศเป็นกันเองเหมือนพี่สอนน้อง เรียนด้วยความเข้าใจเนื้อหาแน่น ”

 

Leave a Reply