Home สาระพิเศษ คอร์สเรียน ม.ต้น

แนะนำคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น

 1.  สำหรับน้องๆ ป.6 ที่ต้องการสอบแข่งขันเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ (คอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 ซึ่งคอร์สนี้จะเปิดในช่วงปิดเทอม ต.ค. และเปิดเทอม 2) ก่อนที่น้องๆจะลงเรียนคอร์ส กวดเข้มเข้า ม.1 นั้นน้องๆควรมีพื้นฐานในระดับชั้น ป.6 เป็นอย่างน้อยเนื่องจาก คอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 เป็นคอร์สพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต้องเรียนเริ่มแรก

–             คอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 จะเป็นการสรุปเนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบทั้งหมดในการสอบแข่งขันเข้าม.1 ทั้งโปรแกรมธรรมดา และGifted คณิต-วิทย์  หากน้องๆไม่สะดวกเรียนในช่วงปิดเทอม ต.ค. แนะนำให้เรียนในช่วงเวลาเปิดเทอม พ.ย ควบคู่กับการเรียน คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 พร้อมกัน จะทำให้น้องๆมีความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการทำข้อสอบที่เพียงพอ หากน้องๆมีพื้นฐานไม่ดีตั้งแต่ประถมอาจส่งผลต่อการเรียนในระดับ ม.ต้น ได้ครับ

–             คอร์สตะลุยโจทย์เข้าม.1 น้องๆจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 มาแล้วก่อนสมัครคอร์สนี้ เนื่องจากคอร์สตะลุยโจทย์เข้าม.1 จะเป็นการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า และข้อสอบเก็งเพิ่มเติมจากทุกสนามสอบในประเทศและแนวข้อสอบต่างๆที่เคยนำออกสอบมาแล้วครับ

หากน้องๆไม่ได้ลง คอร์สกวดเข้มเข้า ม.1 มาก่อน น้องๆสามารถเรียนคอร์สตะลุยโจทย์เข้าม.1ได้ครับ แต่อาจเรียนตามไม่ทันและ เข้าใจเนื้อหาได้ไม่ละเอียดครบถ้วนและช้าไป เพราะไม่ได้ปรับพื้นความรู้มาก่อน ซึ่งคอร์สนี้จะสอนเร็วลัดและ เน้นการทำโจทย์แข่งกับเวลา

สำหรับน้องๆ ม.1 ทุกคนครับ   สำหรับน้องๆนักเรียน ป.6 สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ก่อนได้ครับ ถ้าหากน้องๆมีเวลามากพอ…แต่ควรมีพื้นฐานระดับ ป.6 มาก่อนนะครับ และ เหมาะสำหรับน้องๆ ม.1 ทุกคนหลังจากที่น้องๆมีพื้นฐานจบระดับประถมปลายมาแล้ว

–          คอร์ส ม.1 เทอม 1 น้องๆสามารถเรียนคอร์สนี้ เพื่อสอบได้เกรดที่ดีในโรงเรียนและเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขันทุกสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้กับน้องๆ เองนะครับ

–          คอร์ส ม.1 เทอม 2 น้องๆสามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส ม.1 เทอม 1 ได้ครับ น้องๆสามารถเรียนล่วงหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนที่โรงเรียน หรือเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขันทุกสนามสอบได้ครับ

  สำหรับน้องๆ ม.2 ทุกคน ครับ

–          คอร์ส ม.2 เทอม 1 น้องๆสามารถเรียนคอร์สนี้ได้ หลังจากเก็บเนื้อหาของคอร์ส ม.1 เทอม 1 และ คอร์ส ม.1 เทอม 2 เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้กับน้องๆก่อนเรียนในระดับชั้น ม.2 ครับ

–          คอร์ส ม.2 เทอม 2 น้องๆ สามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส ม.2 เทอม 1 ได้ครับ ซึ่งน้องๆสามารถเรียนล่วงหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนที่โรงเรียนหรือ เป็นพื้นฐานการสอบแข่งขันได้

สำหรับน้องๆ ม.3 ทุกคนครับ

–          คอร์ส ม.3 เทอม 1 น้องๆสามารถเรียนคอร์สนี้ได้หลังจากเก็บเนื้อหาของ คอร์ส ม.2 เทอม 1 และ ม.2 เทอม 2 มาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้กับน้องๆ ระดับชั้น ม.3 และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นมากต่อการสอบเข้าม.4 น้องๆ ควรเรียนให้จบ ก่อนที่จะเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ และในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าโรงเรียนต่างๆ

–          คอร์ส ม.3 เทอม 2 น้องๆสามารถเรียนควบคุ่กับคอร์ส ม.3 เทอม 1 น้องๆสามารถเรียนล่วงหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสอบเข้าม.4 น้องๆ ควรเรียนให้จบก่อนที่จะเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ และในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าโรงเรียนต่างๆ

–          คอร์สตรีโกณมิติ (ม.3 และม.4)  เหมาะสำหรับ น้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับ ม.3 เทอม 2 หรือน้องๆ ม.4 เทอม 2

เนื่องจาก เป็นหลักสูตรที่ทุกโรงเรียนจะสอนในช่วง ม.3 เทอม 2 และบางโรงเรียนอาจสอนในช่วง ที่น้องอยู่ ม.4 ซึ่งเป็นสาระพื้นฐาน ม.4เทอม 2 ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก นักเรียน ม.ปลายควรจะเรียนให้เข้าใจเพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนตรีโกณ ม.5 และนักเรียนม.ต้น สามารถนำไปประยุกต์กับเรื่อง เรขาคณิต เพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมฯ และ ร.ร.มหิดลฯได้เช่นกัน เรียนคอร์สเดียวใช้ได้ทั้งสองม.เลยครับ

        สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 รร.เตรียมอุดมฯ และ รร.มหิดลวิทย์ ครับ

คอร์สสอบเข้าม.4 (รร. เตรียมอุดมฯ และ รร. มหิดลวิทย์ )

สำหรับน้องๆม.2 ขึ้น ม.3 ที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ รร.มหิดลวิทย์ และเข้าโปรแกรม Gifted ม.4 โรงเรียนชั้นนำ จะเป็นการสรุปเนื้อหาและสอนเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบคัดเลือกเข้าเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ตลอดสิบปีล่าสุด 

–          น้องๆ จำเป็นต้องเก็บเนื้อหา ม.3 ล่วงหน้า ซึ่งน้องๆสามารถเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 1 และ คอร์ส ม.3 เทอม 2 คอร์สตรีโกณ ล่วงหน้าได้ครับ หากมีเวลามากพอ แนะนำให้ลงคอร์ส basic ม.4 เทอม 1 เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสอบครับ

สำหรับน้องๆที่ไม่สะดวกเรียนในช่วงเปิดเทอมและยังไม่ได้เก็บเนื้อหาของ ม.3 อย่างครบถ้วนไม่ต้องกังวลครับเพราะน้องๆสามารถเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 และ คอร์สม.3 เทอม 2 ควบคู่กันได้ครับ

หากน้องๆมีเวลามากพอ ควรลงคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 เนื่องจากข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์บางส่วนจะออกถึงเนื้อหาระดับ ม.4เทอม 2 ด้วยครับ

คอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 (รร.เตรียมอุดมฯ และ มหิดลวิทย์ )

น้องๆควรผ่านการเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 (รร.โรงเรียนเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ) มาก่อน เพราะคอร์สนี้จะไม่สอนเนื้อหา เจาะจงเฉพาะการทำโจทย์ และการวิเคราะห์ข้อสอบเท่านั้น เพื่อให้เกิดความแม่นยำและเร็วที่สุด หากน้องๆไม่ผ่านการเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 (รร.โรงเรียนเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ) มาก่อนอาจทำให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหาได้ไม่ละเอียดครบถ้วน และไม่ทัน เพราะไม่ได้ปรับพื้นความรู้มาก่อนครับ

สำหรับน้องๆ ม.4 ทุกคนครับ

–          คอร์ส basic ม.4 เทอม 1 ก่อนลงคอร์สนี้ น้องๆควรมีพื้นฐานจบระดับมัธยมต้นก่อน เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบได้เกรดที่ดีในโรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission รวมถึงนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการเรียนล่วงหน้าเพื่อสอบเข้าม.4

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 1 สำหรับน้องๆ พื้นฐานดีที่เรียนจบระดับมัธยมต้นมาก่อนหรือ น้องๆ พื้นฐานปกติที่ผ่านการเรียนคอร์ส ม.4 basic มาแล้วครับ หลักสูตรนี้ เป็นหลักพิเศษสำหรับ ร.ร. ที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต   เพื่อความเป็นเลิศทางการคำนวณ

–          คอร์ส basic ม.4 เทอม 2 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานของคอร์ส basic ม.4 เทอม 1 มาก่อนนะครับ เป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission รวมถึงน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการเรียนล่วงหน้าเพื่อสอบเข้าม.4

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 2 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานคอร์ส basic ม.4 เทอม 1มาก่อนนะครับ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต เพื่อความเป็นเลิศทางการคำนวณ

 

สำหรับน้องๆ ม.5 ทุกคนครับ

–          คอร์ส basic ม.5 เทอม 1 เป็นหลักสูตรมาตรฐานสำหรับนักเรียนม.5 เพื่อใช้สอบทำเกรด 4 คณิตสาระเพิ่มเติมที่โรงเรียนโปรแกรมปกติ และนักเรียนม.4 ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission  เป็นเทอมที่มีเนื้อหายากที่สุดในระดับม.ปลาย

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.5 เทอม 1 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานคอร์ส basic ม.5 เทอม 1 มาก่อนนะครับ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต เพื่อความเป็นเลิศทางการคำนวณ

–          คอร์ส basic ม.5 เทอม 2  สำหรับนักเรียนม.5 เทอม 2 และนักเรียนม.6 เทอม 1 บางโรงเรียนเช่น เตรียมอุดมฯ เพื่อใช้สอบทำเกรด 4 ที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission นักเรียนจำเป็นต้องเรียนคอร์สลำดับอนุกรม+ความน่าจะเป็นก่อนเรียนเรื่องความน่าจะเป็นในคอร์สนี้ (หรือสามารถเรียนคู่กันได้ครับ)

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.5 เทอม 2 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานคอร์ส basic ม.5 เทอม 2 มาก่อนนะ

ครับ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต

 1. สำหรับน้องๆ ม.6 ทุกคนครับ

–          คอร์สลำดับอนุกรม+ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนม.5 เทอม 1 ที่ใช้ในการสอบทำเกรด 4 คณิตสาระพื้นฐานสำหรับบางโรงเรียนที่สอนเรื่องลำดับอนุกรมตอนม.6 และเรื่องความน่าจะเป็นตอนม.5 เทอม 2 นักเรียนจำเป็นต้องผ่านคอร์สนี้ก่อนเรียนคอร์สแคลคูลัส+ลิมิตของลำดับและอนุกรม และคอร์ส basic ม.5 เทอม 2

–          คอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ สำหรับนักเรียนม.5 เทอม 2 สอบเลขหลักเพื่อใช้สอบทำเกรด 4 ที่โรงเรียน และเรียน

ล่วงหน้าเพื่อสอบเลขเสริมตอนม.6 เทอม 1 ที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission ด้วย ซึ่งสถิติถือเป็นบทที่ออกข้อสอบ O-Net มากที่สุดไม่ต่ำกว่า 25-30% ทุกปี

–          คอร์ส แคลคูลัส สำหรับนักเรียนม.5 เทอม 2 เพื่อใช้สอบทำเกรด 4 บางโรงเรียน เช่น เตรียมอุดมฯ และเรียนล่วงหน้าเพื่อไปใช้สอบที่โรงเรียนตอนม.6 และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนคอร์ส Admission นักเรียนจำเป็นต้องเรียนคอร์สลำดับอนุกรม+ความน่าจะเป็นก่อนเรียนเรื่องลิมิตของลำดับและอนุกรมในคอร์สนี้ (หรือสามารถเรียนคู่กันได้ครับ) ซึ่งลำดับอนุกรมและแคลคูลัสถือเป็นบทที่ออกข้อสอบ PAT1 มากที่สุดไม่ต่ำกว่า 80-100 คะแนนทุกปี

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.6 เทอม 1-2 ก่อนที่น้องๆจะลงคอร์สนี้น้องๆควรมีพื้นฐานทุกคอร์ส basic ก่อนนะครับเหมาะสำหรับโรงเรียนที่สอนยากๆ เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโปรแกรม Gifted-คณิต  เพื่อความเป็นเลิศทางการคำนวณ

 1. สำหรับน้องๆ ม.6 และน้องๆ ม.5 ที่เตรียมตัวขึ้นม.6 เพื่อสอบ Admission

ก่อนที่น้องๆ จะลงคอร์ส Admission 1 และ Admission 2 น้องๆควรมีพื้นฐานจบระดับมัธยมปลายทั้งหมดก่อน โดยนักเรียนควรเก็บเนื้อหาส่วนของ ม.6 ในคอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ และคอร์สแคลคูลัส+ลิมิตของลำดับอนุกรมให้จบก่อน หรือหากไม่มีเวลาสามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส Admission 1 พร้อมกันได้ครับ

–          คอร์ส Admission 1 สรุปเนื้อหาและเทคนิคในการทำโจทย์ Admission ตลอด 10 ปีล่าสุด สามารถใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบสอบ (Admission ตรง, Admission กลาง , โควตา, สอบตรงแพทย์กสพท. สอบทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ฯลฯ )

–          คอร์ส Admission 2 สรุปเนื้อหาและเทคนิคในการทำโจทย์ Admission ตลอด 10 ปีล่าสุด สามารถใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบสอบ (Admission ตรง, Admission กลาง , โควตา, สอบตรงแพทย์กสพท. สอบทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ฯลฯ ) หากนักเรียนไม่มีเวลา สามารถลงควบคู่กับคอร์ส Admission 1 พร้อมกันได้ครับ

–          คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 1 ด้วยข้อสอบ PAT 1 กสพท. โควตา A-Net ฯลฯ กว่า 1,000 ข้อ น้องๆ ที่เรียนคอร์สนี้ควรผ่านคอร์ส Admission มาก่อน เพราะจะช่วยให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดี จะทำให้เรียนไปได้รวดเร็วขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้ได้คะแนน PAT 1 ที่ดีในการยื่นสอบ Admission และประยุกต์ในการสอบแพทย์กสพท., สอบโควตา สอบทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ฯลฯ คอร์สนี้เน้นประสิทธิภาพในการทำโจทย์เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุดครับ

–          คอร์ส O-NET สำหรับน้องๆ ม.5 ที่เรียนล่วงหน้า และน้องๆ ม.6 ทุกโปรแกรม (คณิต-วิทย์ ภาษา-คณิต และภาษา-ภาษา) เพื่อใช้สอบ O-Net และยื่นคะแนน Admission ก่อนเรียนคอร์สนี้ นักเรียนควรผ่านคอร์ส Standard ม.4 เทอม 1 คอร์ส Standard ม.4 เทอม 2 คอร์สลำดับอนุกรม +ความน่าจะเป็น และคอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ก่อนครับ

 

หมายเหตุ

 1. คอร์สแยกบท

–          คอร์สเลขยกกำลัง เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 เทอม 1 ที่บางโรงเรียนสอนเรื่องนี้ในสาระพื้นฐาน และน้องๆ ม.1 – ม.3 ที่ต้องการเรียนเพื่อไปใช้สอบเข้า ม.4 และสอบแข่งขัน น้องๆสามารถลงเรียนเรื่องนี้เพิ่มเติม และสามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส basic ม.4เทอม 1 ได้ครับ

–          คอร์สเมตริกซ์ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 และ ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 2 หากน้องๆ เรียนเรื่องเมตริกซ์ที่โรงเรียนตอนม.4 เทอม 2 นักเรียนสามารถลงคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 หรือ ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 2 โดยไม่ต้องลงคอร์สนี้เพิ่มเติม แต่สำหรับบางโรงเรียนที่เรียนเรื่องเมตริกซ์ตอนม.5 เทอม 1 หรือเทอมอื่นๆ และนักเรียนไม่เคยเรียนในคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 หรือ ตะลุยโจทย์ ม.4 เทอม 2 มาก่อน จำเป็นต้องลงคอร์สนี้เพิ่มเพื่อใช้สอบที่โรงเรียน โดยสามารถลงควบคู่กับคอร์ส basic ม.5 เทอม 1 ด้วยกันได้ครับ

–          คอร์สเวกเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในคอร์ส basic ม.5 เทอม 1 และ ตะลุยโจทย์ ม.5 เทอม 1 หากน้องๆ เรียนเรื่องเวกเตอร์ที่โรงเรียนตอนม. 5 เทอม 1 นักเรียนสามารถลงคอร์ส basic ม.5 เทอม 1 หรือ ตะลุยโจทย์  ม.5 เทอม 1โดยไม่ต้องลงคอร์สนี้เพิ่มเติม แต่สำหรับบางโรงเรียนที่เรียนเรื่องเวกเตอร์ตอนม.5 เทอม 2 หรือเทอมอื่นๆ และนักเรียนไม่เคยเรียนในคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 หรือ ตะลุยโจทย์ มาก่อน จำเป็นต้องลงคอร์สนี้เพิ่มเพื่อใช้สอบที่โรงเรียน โดยสามารถลงควบคู่กับคอร์ส basic ม.5 เทอม 2 ด้วยกันได้ครับ

 1. คอร์ส basic กับคอร์ส ตะลุยโจทย์ ต่างกันอย่างไร?

–          คอร์ส basic เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่เหมาะสำหรับนักเรียนม.ปลายทุกโรงเรียนที่ต้องการได้เกรด 4 โปรแกรมปกติ รวมถึงน้องๆ ม.ต้นที่ต้องการเรียนล่วงหน้าเพื่อสอบเข้า ม.4 เพราะเป็นคอร์สที่มีเนื้อหากว้างๆ โจทย์ครอบคลุมแนวข้อสอบม.4 ทุกโรงเรียน

–          คอร์ส ตะลุยโจทย์ เหมาะสำหรับน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือน้องๆ โปรแกรม Gifted-คณิตโรงเรียนอื่นๆน้องๆควรมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี เนื้อหาจะเป็นเชิงเจาะลึก การพิสูจน์ และเน้นการทำโจทย์ ไม่เน้นการปูพื้นมากนักเนื่องจากคอร์สนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้น สำหรับโรงเรียนที่สอนยากหรือใช้เตรียมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก หรือน้องๆ พื้นฐานปานกลางที่ผ่านคอร์ส ม.4 basic มาแล้วก็สามารถเรียนได้ครับ

แนะนำคอร์สเรียนฟิสิกส์ ม.ต้น

คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น

 1. กลศาสตร์ 1 (ต้องเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  บทนำ , เวกเตอร์ , การเคลื่อนที่แนวตรง ,

แรง มวล กฎนิวตัน 

 1. กลศาสตร์ 2 (ต้องเรียนกลศาสตร์ 1 มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  สมดุลกล , งานพลังงาน , โมเมนตัม
 2. กลศาสตร์ 3 (ต้องเรียนกลศาสตร์ 1 มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  โพรเจ็คไทล์ , การเคลื่อนที่แนววงกลม ,

การเคลื่อนที่แบบหมุน , ซิมเปิลฮาร์โมนิก 

 1. คลื่น (ลงเรียนได้โดยไม่ต้องลงกลุ่มอื่นมาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  คลื่น , แสง , เสียง , แสงเชิงกายภาพ
 2. สสาร (ควรเรียนจบกลศาสตร์มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  ของแข็ง ของเหลว ความร้อน และทฤษฎีจลน์ของ

แก๊ส

 1. ไฟฟ้า 1 (ควรเรียนจบกลศาสตร์มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย ไฟฟ้าสถิต , ไฟฟ้ากระแส , แม่เหล็ก
 2. ไฟฟ้า 2 (ควรเรียนจบไฟฟ้า 1 มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย ไฟฟ้ากระแสสลับ , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. อะตอม นิวเคลียร์ (ควรเรียนจบไฟฟ้า 1 มาก่อน) เนื้อหาประกอบด้วย  ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์

คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดม และ รร.มหิดลวิทย์ ครับ

        คอร์สสอบเข้าม.4 (รร. เตรียมอุดมฯ และ รร. มหิดลวิทย์ )

สำหรับน้องๆม.2 ขึ้น ม.3 ที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ รร.มหิดลวิทย์ และเข้าโปรแกรม Gifted ม.4 โรงเรียนชั้นนำ จะเป็นการสรุปเนื้อหาและสอนเทคนิคการทำโจทย์ ข้อสอบคัดเลือกเข้าเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ตลอดสิบปีล่าสุด 

–          หากน้องๆมีเวลามากพอ ควรลงคอร์ส basic ม.4 เทอม 2 เนื่องจากข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์บางส่วนจะออกถึงเนื้อหาระดับ ม.4 เทอม 2 ด้วยครับ

–          คอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 (รร.เตรียมอุดมฯ และ มหิดลวิทย์  )

น้องๆควรผ่านการเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 (รร.โรงเรียนเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ) มาก่อน เพราะคอร์สนี้จะไม่สอนเนื้อหา เจาะจงเฉพาะการทำโจทย์ และการวิเคราะห์ข้อสอบเท่านั้น เพื่อให้เกิดความแม่นยำและเร็วที่สุด หากน้องๆไม่ผ่านการเรียนคอร์สสอบเข้า ม.4 (รร.โรงเรียนเตรียมอุดมฯและมหิดลวิทย์ ) มาก่อนอาจทำให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหาได้ไม่ละเอียดครบถ้วน และไม่ทัน เพราะไม่ได้ปรับพื้นความรู้มาก่อนครับ          

 

วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมต้น (แบบเป็น step)

ลำดับ คอร์สเรียน ระดับชั้น เพื่อสอบ
step 1 เลขม.1เทอม1 ม.1 เพิ่มเกรดม.1
step 2 เลขม.1เทอม2
step 3 เลขม.2เทอม1 ม.2 เพิ่มเกรดม.2
step 4 เลขม.2เทอม2
step 5 เลขม.3เทอม1 ม.3 เพิ่มเกรดม.3
step 6 เลขม.3เทอม2
step 7 เลขเพื่อสอบเข้าเตรียมอุดม/มหิดลวิทย์/โรงเรียนรัฐชั้นนำ หลังเรียนจบ step 1 – 6 แล้ว ตามชื่อคอร์ส ตั้งแต่ step 7 – 12 สามารถเลือก step ใดก่อนก็ได้
 step 8 เลขเพื่อสอบแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
step 9 เลขเพื่อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้น
step 10 เลขเพื่อสอบแข่งขันโครงการตัวแทนประเทศ สพฐ รอบ 1,2
step 11 เลขเพื่อสอบแข่งขัน IJSO รอบ 1,2
step 12 เลขเพื่อสอบแข่งขันโครงการ OLYMPIC (สอวน.)(สสวท.)

 

วิชาฟิสิกส์ มัธยมต้น (แบบเป็น step)

ลำดับ คอร์สเรียน ระดับชั้น เพื่อสอบ
step 1 ฟิสิกส์ม.1เทอม1 ม.1 เพิ่มเกรดม.1
step 2 ฟิสิกส์ม.1เทอม2
step 3 ฟิสิกส์ม.2เทอม1 ม.2 เพิ่มเกรดม.2
step 4 ฟิสิกส์ม.2เทอม2
step 5 ฟิสิกส์ม.3เทอม1 ม.3 เพิ่มเกรดม.3
step 6 ฟิสิกส์ม.3เทอม2
step 7 ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าเตรียมอุดม/มหิดลวิทย์/โรงเรียนรัฐชั้นนำ หลังเรียนจบ step 1 – 6 แล้ว ตามชื่อคอร์ส ตั้งแต่ step 7 – 11 สามารถเลือก step ใดก่อนก็ได้
 step 8 ฟิสิกส์เพื่อสอบแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
step 9 ฟิสิกส์เพื่อสอบแข่งขัน IJSO รอบ 1,2
step 10 ฟิสิกส์เพื่อสอบแข่งขันโครงการตัวแทนประเทศ สพฐ รอบ 1,2
step 11 ฟิสิกส์เพื่อสอบแข่งขันโครงการ OLYMPIC (สอวน.)(สสวท.)

 

 

วิชาเคมี มัธยมต้น (แบบเป็น step)

ลำดับ คอร์สเรียน ระดับชั้น เพื่อสอบ
step 1 เคมีม.1เทอม1 ม.1 เพิ่มเกรดม.1
step 2 เคมีม.1เทอม2
step 3 เคมีม.2เทอม1 ม.2 เพิ่มเกรดม.2
step 4 เคมีม.2เทอม2
step 5 เคมีม.3เทอม1 ม.3 เพิ่มเกรดม.3
step 6 เคมีม.3เทอม2
step 7 เคมีเพื่อสอบเข้าเตรียมอุดม/มหิดลวิทย์/โรงเรียนรัฐชั้นนำ หลังเรียนจบ step 1 – 6 แล้ว ตามชื่อคอร์ส ตั้งแต่ step 7 – 11 สามารถเลือก step ใดก่อนก็ได้
 step 8 เคมีเพื่อสอบแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
step 9 เคมีเพื่อสอบแข่งขัน IJSO รอบ 1,2
step 10 เคมีเพื่อสอบแข่งขันโครงการตัวแทนประเทศ สพฐ รอบ 1,2
step 11 เคมีเพื่อสอบแข่งขันโครงการ OLYMPIC (สอวน.)(สสวท.)

 

 

 

Leave a Reply