ตารางเรียน

 เปิดกวดวิชา/สอนพิเศษ/ติวสอบเข้าตามวันและเวลาดังกล่าว  (หลายรอบอาจจะเต็มแล้วโปรดสอบถามล่วงหน้าครับ) 1) ผู้สอนอาจไม่ได้สอนทุกตารางเวลาที่แจ้งขึ้นอยู่กับเวลาผู้สอนและผู้เรียนว่างในขณะนั้นหมายเหตุ 2) ผู้เรียนที่จับกลุ่มมา 3 คนขึ้นไปจะมีโอกาสเปิดช่วงเวลาเรียนได้ก่อน 3) ช่วงเวลาที่เต็มแล้วจะไม่ได้แจ้งในใบโฆษณานี้ผู้เรียนต้องติดต่อผู้สอนตามเบอร์ที่ให้ไว้ 4) ถ้าสมัครเรียนแล้วจะต้องชำระค่าเรียนล่วงหน้า 5)...

 เปิดกวดวิชา/สอนพิเศษ/ติวสอบเข้าตามวันและเวลาดังกล่าว  (หลายรอบอาจจะเต็มแล้วโปรดสอบถามล่วงหน้าครับ) 1) ผู้สอนอาจไม่ได้สอนทุกตารางเวลาที่แจ้งขึ้นอยู่กับเวลาผู้สอนและผู้เรียนว่างในขณะนั้นหมายเหตุ 2) ผู้เรียนที่จับกลุ่มมา 3 คนขึ้นไปจะมีโอกาสเปิดช่วงเวลาเรียนได้ก่อน 3)...