Home ข่าวการศึกษา สพฐ.สั่งครูงดบินดูงานเมืองนอก กำชับเขตพื้นที่ฯ

สพฐ.สั่งครูงดบินดูงานเมืองนอก กำชับเขตพื้นที่ฯ-ร.ร.-สนองนโยบาย”บิ๊กตู่”นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตาม ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติ ให้ทุกส่วนราชการห้ามเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา หรืออบรมในต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือเรื่องดังกล่าวแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) แล้ว เพื่อให้ทุกเขตพื้นที่ สถานศึกษาถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ แม้จะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต่างประเทศ ยกเว้นกรณีสพฐ. มอบหมาย

2.การเดินทางตามโครงการค่ายเยาวชนระหว่างประเทศ หรือโครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน ผู้บริหาร ระหว่างรัฐบาล กระทรวง หรือหน่วยงานต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หรือมี ข้อตกลงความร่วมมือกันมาก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเดินทางไปลงนามในข้อตกลงใหม่

3.การเดินทาง เพื่อพานักเรียนไปร่วมประกวดแข่งขันนานาชาติต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรที่ เป็นที่รู้จัก จัดต่อเนื่อง มีการประกาศให้นานาชาติเข้าร่วม และมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ

4.หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา ให้เปลี่ยนเป็นดูงานภายในประเทศแทน โดยเฉพาะดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ หรือให้พิจารณาเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยาย ซึ่งจะได้รับประโยชน์และประหยัดงบประมาณ หาก ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติก็ขอให้ทำเรื่องขออนุมัติจากพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ โครงการประกวดวงโยธวาทิตในต่างประเทศของร.ร. สพฐ.ก็สั่งห้ามไปประกวดที่ต่างประเทศเช่นกัน

ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 17 มีนาคม 2558
– See more at: http://www.kruwandee.com/news-id12816.html#sthash.FvIFsrAO.dpuf

Leave a Reply