Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล น้องแอล โรงเรียนสตรีวิทยา2 ครูพี่topสอนทุ่มเท มีเนื้อหาแบบเรียนมากและละเอียดพร้อมโจทย์แข่งขันมาฝึกทำจำนวนมาก

น้องแอล โรงเรียนสตรีวิทยา2 ครูพี่topสอนทุ่มเท มีเนื้อหาแบบเรียนมากและละเอียดพร้อมโจทย์แข่งขันมาฝึกทำจำนวนมาก

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (ห้อง king)

ปัจจุบันเรียนมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (สายวิทย์ – คณิต)

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

  • ต้องการสอบเข้าเตรียมอุดมโดยมีครูคอยประกบตัวต่อตัวเพื่อสอบถามปัญหาที่สงสัยได้โดยตรง และแม่บอกให้เรียนค่ะ

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  • พี่ดูเรียนหนักจะมีเวลาสอนหรือเปล่า

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

  • ชอบ : พี่สอนทุ่มเท มีเนื้อหาแบบเรียนมากและละเอียดพร้อมโจทย์แข่งขันมาฝึกทำจำนวนมาก
  • ไม่ชอบ : ไม่ค่อยว่างสอน

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

  • ยังไม่มีค่ะ

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

  • เรียนตัวต่อตัวทำให้ซักถามข้อสงสัยได้ทันที และครูดูแลเด็กทั่วถึง รวมถึงครูจะเน้นวิธีตรงเพื่อให้มองโจทย์เป็นและประยุกต์โจทย์ยากๆได้ ไม่เน้นสูตรลัดที่ไม่จำเป็นให้เปลืองสมอง ^___^

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply