Home เพื่อน ๆที่ประสบความสำเร็จ หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล นางสาว สาธิดา ชนะธุรการนนท์ (น้องยิ้ม) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.6 ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.73...

นางสาว สาธิดา  ชนะธุรการนนท์ (น้องยิ้ม) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.6 ห้อง King เกรดเฉลี่ยรวม 3.73
สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คะแนนเพิ่มจาก 50 คะแนนกว่าๆ เป็น 60 คะแนนกว่าๆ (ซิ่วจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)

เรียนประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (สีลม)

เรียนมัธยมตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (สีลม)

เรียนมัธยมปลายอยู่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.6 ห้อง King  เกรดเฉลี่ยรวม  3.73

สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม คะแนนเพิ่มจาก 50 คะแนนกว่าๆ เป็น  60 คะแนนกว่าๆ (ซิ่วจากคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต)

เกียรติประวัติ

 • สอบติด ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (สีลม)
 • ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีทุกปีของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (สีลม)
 • ได้รับรางวัลที่ 2 ของกรุงเทพ ในการแข่งขันสารานุกรมชิงแชมป์ของประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลของสมเด็จพระเทพฯ
 • สอบติด ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ห้อง King
 • ชนะเลิศการประกวดคัดลายมือของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 • ได้รับคะแนนสูงสุดในการจัดสอบชิงทุนเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยรังสิต
 • ได้คะแนนสูงสุดของห้องในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในบางภาคเรียน

เหตุผลที่เริ่มเรียนกับครูพี่ top คืออะไรครับ

 • พี่เป็นคนหาแล้วบอกว่าลองไปเรียนดู ก็เลยเรียน และก็เพื่ออยากสอบได้คะแนนดีขึ้น อยากเข้าคณะที่อยากเข้าได้

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top ก่อนมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

 • ตอนแรกคิดว่าเป็นคนนิ่งๆเงียบๆ แต่รู้อยู่แล้วว่าคงกินเก่ง (อืมม)

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครูพี่ top หลังมาเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

 • ไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้ แบบตลก แล้วก็จริงจังกับงานขนาดนี้  พี่ top สอนดี เข้าใจ

เหตุผลที่ยังคงเรียนต่อกับครู top เพราะอะไรครับ

 • พี่ top สอนแล้วเข้าใจ แล้วก็คาดว่าน่าจะสอบได้คะแนนดีขึ้นและสามารถเข้าคณะที่อยากเข้าได้

นักเรียนมีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนกับครูพี่ top หรือไม่ครับ

 • สิ่งที่ชอบ : พี่ top ให้ทำโจทย์เยอะ ทำให้เข้าใจมากขึ้น
 • สิ่งที่ไม่ชอบ : ชอบพูดว่าไม่ทำก็ตามใจ

สิ่งที่อยากจะให้ครูพี่ top ปรับปรุงคืออะไรครับ

 • ชอบดุเวลามาสาย อยากให้รู้ว่ารีบสุดแล้ว

น้องเคยเรียนกวดวิชามาก่อนหรือไม่ครับ แล้วมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในสถาบันเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับ

 • สอนแล้วไม่เข้าใจ ตะเวนเรียนมาหลายที่แล้ว

ความแตกต่างระหว่างกวดวิชาเหล่านั้นกับครู top อย่างไรบ้างครับ

 • เรียนตัวต่อตัวกับพี่ top ก็เหมือนโดนบังคับให้ทำโจทย์ไปในตัว แต่สถาบันอื่นจะทำหรือไม่ทำก็ได้ เลยปล่อยชิวไม่ค่อยสนใจ

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษติวตัวต่อตัว เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับติว โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษติว สถาบันสอนพิเศษติว ติวทำเกรด ติวสอบเข้าสอบแข่งขัน ติว ติวเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ติวสอบเข้า ติวตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ครูสอนตัวต่อตัว  สอนเดี่ยว/กลุ่มย่อย  ติวเดี่ยว/กลุ่มย่อย

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Similar articles

Leave a Reply