tutortop

     แนวทางการสอนของสถาบัน แนวการสอน : สอนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สนุกน่าสนใจเสริมเทคนิค สอนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย คือสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ครูผู้สอน ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมั่นว่าตนเองมี ความสามารถ ในการเรียนรู้ สนุกน่าสนใจ คือ ปรับเนื้อหาให้น่าสนใจ สร้างบรรยากาศ การเรียนการสอนให้สนุก หรือไม่น่าเบื่อ      เสริมเทคนิค คือ เสริมเทคนิคช่วยจำ แนะนำวิธีการช่วยให้จำ เนื้อหาได้ง่าย...

ปรัชญาของโรงเรียน :  สร้างพื้นฐานความรู้สู่ความสำเร็จในชีวิต "นักเรียนปกติสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้ ด้วยการอ่านทบทวนบทเรียน ทำแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ ให้มากพอ และ นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในคุณธรรม"

      โรงเรียนกวดวิชา  kru-top  เปิดทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์-เคมี ตั้งแต่ระดับชั้น ป.6 ถึง ม.6  (Grade6  to Grade 12) สามารถสอนได้ทั้งเด็กอ่อนมากและเด็กเก่งมาก และสามารถสอนเนื้อหาของโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย สอนข้อสอบของสนามสอบต่างๆเช่น ข้อสอบเข้ามหาลัย ข้อสอบตรงของคณะต่าง ข้อสอบโอลิมปิก ข้อสอบสอวน. ข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ...

คำแนะนำในการเรียน 1. อ่านหนังสือสม่ำเสมอ สะสมไปเรื่อยๆอ่านวิธีถนัดของตัวเอง หาหลักการจำด้วยความเข้าใจ (พี่จะอ่านสามรอบรอบแรกอ่านscanให้จบ รอบสองอ่านเก็บเนื้อหา รอบสามอ่านทวนแล้วโน้ตที่ไม่เข้าใจไปถามครูครับ) 2. เมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจให้รีบถามทันที หรือถ้าอายแอบมาถามตัวต่อตัวกับคุณครู 3. ต้องการให้สอนเร็วหรือสอนช้าสามารถบอกครูผู้สอนได้ตามต้องการ 4. ครูจะสอนความรู้แบบเชื่อมโยงและมองโจทย์ให้เป็น ผู้เรียนควรมีความตั้งใจและทบทวนที่ครูสอนอย่างสม่ำเสมอ เพราะเนื้อหาที่เตรียมมากพอสำหรับ เพิ่มเกรดและสอบแข่งขันแล้ว 5. ครูมีความตั้งใจถ่ายทอดความรู้และเสริมทักษะไม่มีการหมกเม็ด ลักษณะทำการค้าเพื่อเปิดรอบสอนเพิ่ม 6. ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน อดทน พยายามทำตามคำแนะนำของครู

  ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ทดสอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ